Vetenskap & Allmänhets yttrande över VINNOVAs förslag på modell för värdering av samverkan

Skapad:

2014-08-28

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Ett lovande förslag inom ett mycket angeläget område. Så kan VAs remissvar på VINNOVAs Förslag på modell för värdering av samverkan sammanfattas.

Sida-Remissvar-VINNOVA-samverkansmodell

Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA har ett regeringsuppdrag att utforma metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. VINNOVA har sänt ut ett förslag på modell för hur den här bedömningen ska gå till. VA har nu lämnat sitt remissvar.

Läs hela remissvaret här.

Kommande arrangemang


Senaste VA-nyheterna

Förteckning över våra projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *