Carl von Linné skulle fyllt 300 år under 2007. Det uppmärksammades stort i Sverige och över hela världen. Det nationella jubileet Linné 2007 hade två överordnade mål: att bredda och nyansera bilden av Carl von Linné och att inspirera ungdomar till ett ökat intresse för naturvetenskap.

Planschen "Methodus Plantarum Sexualis in sistemate naturae descripta" (Leiden 1736) föreställer pistiller och ståndare enligt Linnés sexualsystems 24 klasser.
Planschen ”Methodus Plantarum Sexualis in sistemate naturae descripta” (Leiden 1736) föreställer pistiller och ståndare enligt Linnés sexualsystems 24 klasser. (Wikimedia Commons)

För att undersöka om Linnéjubileet nådde dessa mål och påverkat allmänhetens kunskap och attityder gjorde Vetenskap & Allmänhet, VA, opinionsundersökningar före och efter jubileet. Utöver det normala riksrepresentativa urvalet av den svenska befolkningen över 15 år, intervjuades i undersökningarna ett utökat urval ungdomar mellan 16 och 29 år.

De första intervjuerna presenterades i Allmänheten om Carl von Linné 2006 (VA-rapport 2006:9). Den andra omgången intervjuer redovisas i Efter Linnéjubileet – Allmänheten om Carl von Linné 2007 (VA-rapport 2008:1).

 

Senaste om detta:


| Vetenskap & Allmänhet

Allmänheten om Carl von Linné 2006

Rapport 2006:9

Carl von Linné fyllde 300 år under 2007. Det uppmärksammades stort i Sverige och över hela världen. Det nationella jubileet Linné2007 hade två överordnade mål: att bredda och nyansera bilden av Carl von Linné och att inspirera ungdomar till ett ökat intresse för naturvetenskap.

Läs vidare