“Vi vände det svåra till något bra” – Ann Fust om sitt första år som VA-ordförande

Den 8 oktober 2019 tog Ann Fust över ordförandeklubban i Vetenskap & Allmänhet. Nu, efter ett år som blev långt mer omtumlande än vad någon hade kunnat ana, närmar sig VA-dagen 2020. Hur ser hon på föreningens uppgifter och insatser i nutid och framtid? 

Ann Fust, VAs Ordförande. Foto: Gustaf Waesterberg

När covid-pandemin kom hade Ann Fust hunnit lära känna verksamheten i några månader, och även ha några fysiska möten med föreningens styrelse. Hon beskriver den oro som inledningsvis fanns kring vad pandemin skulle innebära för VAs verksamhet, men också hur föreningen kvickt anpassade sig till de nya förhållandena.

  Nu ser vi att vi tillsammans kunde hitta nya möjligheter och faktiskt vända det svåra till något bra och nyttigt. Det visar på flexibiliteten och vaksamheten som finns i VA, säger Ann, och nämner VAs studie av mediebevakning och attityder under pandemin som ett exempel.

Vetenskap & Allmänhets ändamål är att främja öppenhet och dialog mellan forskare och det omgivande samhället. Hur tror Ann att förutsättningarna har påverkats av pandemin?

  På den positiva sidan är det tydligt att många aktivt söker kunskap och information under pandemin. Det är också många forskare, inom många olika områden, som kommer till tals i medierna och samhällsdebatten. Och vi ser ju i VAs egen studie att förtroendet för forskare ligger både högt och stabilt.

Samtidigt kan de ibland motstridiga budskapen från forskarna leda till otrygghet, menar Ann. Då är det extra viktigt att organisationer som VA hjälper till att kommunicera hur forskning går till – och att den här diskussionen forskare emellan är en naturlig del av den vetenskapliga processen.

 En del forskare har upplevt att den ökade uppmärksamheten inte är enbart positiv. Ann beskriver hur en del forskare har tagit ett steg tillbaka på grund av aggressiviteten i sociala medier.

  Detta är också ett område där VA kan bidra, genom att hjälpa forskare hitta möjligheter att nå ut och delta i dialogen, men även få strategier för hur man kan hantera svåra situationer i kommunikationen.

Som förening åstadkommer VA redan mycket, säger Ann, men anser samtidigt att det finns utrymme att göra mer. Hon nämner som exempel påverkansarbete kring politik om hur vetenskap och samhälle interagerar med varandra.

  Jag tror också att det skulle vara bra med fler medlemmar från andra delar av samhället, inte minst från näringslivet. Det skulle ge ömsesidig nytta dels till VA i form av ett bredare perspektiv på föreningens frågor, och för de nya medlemmarna genom insikter kring hur man kan jobba med dialog och vetenskaplig förankring.

Utöver pandemin händer det en del annat hösten 2020 som berör VAs områden, som till exempel det amerikanska presidentvalet med dess inslag av desinformation och alternativa fakta som sprider sig runtom i världen.

  #hurvetdudet kommer att vara en fråga som står i fokus hela hösten, och VA har en viktig uppgift i att stimulera källkritiskt tänkande hos både unga och äldre, säger Ann.

Det är också viktigt att VA fortsätter med sin ordinarie verksamhet för att stimulera dialog – såsom vetenskapsfestivalen ForskarFredag och dess årliga massexperiment, Forskar Grand Prix och VA-dagen, även om aktiviteterna behöver genomföras på nya, annorlunda sätt.

VA-dagen 2020 blir till exempel helt digital för första gången. Det är en intressant utmaning att utforma dagen så att den ändå främjar dialog och interaktivitet, som ju är VA-dagens kännetecken, menar Ann, som själv ser fram emot den 14 oktober.

  Dels är det ett spännande och aktuellt tema – hur vi kan hålla dialogen om forskning igång och förmedla kunskap under förändrade förhållanden. Och dels tror jag att VA-dagen i sig kan bli ett inspirerande exempel på hur man rent praktiskt kan göra detta. Sedan ska det bli väldigt spännande att se om det digitala formatet gör att vi kan intressera fler eller kanske helt andra deltagare än vanligt!


Korta fakta:

Namn: Ann Fust

Ålder: 67 år

Gör: Ordförande i Vetenskap & Allmänhet, ledamot i styrelsen för Karlstads universitet, samt i insynsrådet för Polarforskningssekretariatet, och egen företagare.

Brinner för: Kunskap och kultur!

Läser just nu: Styr din plog över de dödas ben, av Olga Tokarczuk (har 20 sidor kvar och gillar den verkligen).

När jag senast frågade #hurvetdudet?: Det är en fråga som jag ofta har ställt under pandemin; det finns så många människor som är tvärsäkra på olika saker, utan att ha egentlig grund för det.

Ser fram emot: Att få gå på opera eller teater igen! 


Lägg till en kommentar