Lyssna på uppföljningsintervjuer med talarna efter ODE-seminarietHär kan du lyssna på sex kortare (ca 10 minuter) uppföljningsintervjuer med ODE-seminariets inspiratörer. Vad fick de själva ut av seminariet? Vilka är deras argument för att ägna sig åt ODE-frågor?

Ulf Danielsson – professor i teoretisk fysik, Uppsala universitet
”Argumenten för omvärldskommunikation blir ofta väldigt teknokratiska, och handlar väldigt lite om lust och övertygelse”

Lyssna på intervju

Olle Granath – Ständig sekreterare, Kungliga Akademien för de fria konsterna
”Utställningar är en kommunikationsform som kanske skulle göra det lättare för många forskare att nå ut med sin kunskap i samhället”

Lyssna på intervju 

Agneta Richter-Dahlfors – professor i cellulär mikrobiologi, Karolinska Institutet
”En egen satsning på omvärldskommunikation kan leda till mer tid och pengar för den enskilda forskaren”

Lyssna på intervju

Göran Sandberg – rektor, Umeå universitet
”Det är universiteten och finansiärernas ansvar att skapa förutsättningar för forskarna att klara av samverkansuppdraget”

Lyssna på intervju

Eva Österberg – författare och pensionerad professor i historia, Lunds universitet
”Det är ju alldeles självklart att samhället i övrigt måste ha en inblick i vilken forskning som bedrivs”

Lyssna på intervju

Johan Åkerman – professor i tillämpad spinntronik, Göteborgs universitet/KTH
”Omvärldsdialog kan förbättra forskningens kvalité, men tvinga inte alla forskare att ägna sig åt det”

Lyssna på intervju


VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR


Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]