När regalskeppet Vasa kantrade och sjönk i Stockholms ström den 10 augusti 1628 fanns 64 kanoner ombord. Bara tre av dessa återfanns vid bärgningen 1961. Vart tog de andra kanonerna vägen? I projektet Hitta Vasas försvunna kanoner kan alla intresserade snart delta i sökandet!

Efter Vasas katastrofala jungfruresa lyckades man under åren 1663–1683 bärga de flesta av hennes bronskanoner från havets botten. Arkiven visar att de troligen såldes vidare till Storbritannien, Nederländerna och Danmark. Endast tre kanoner fanns kvar när Vasa åter bröt vattenytan 1961. Sedan dess har Vasa utgjort en unik skattkista för alla som vill lära sig mer om vår historia. Men ett mysterium kvarstår: Vad hände med kanonerna?

Användes de på slagfältet eller smältes de ner för att stöpas om till andra föremål? Finns det några bevarade kanoner någonstans i världen? Var finns de i så fall och hur kom de dit? Detta ska projektet Hitta Vasas försvunna kanoner försöka ta reda på. 

Projektet har som mål att främja internationellt samarbete och skapa intresse för det maritima kulturarvet. Ytterligare ett mål är att fler får upp ögonen för hur spännande historisk forskning kan vara.

Sökande i tre steg

I projektet kommer kanonerna att spåras i tre steg.

  • Det första börjar 2018 och handlar om att undersöka havsbotten i Stockholms ström för att se om det finns någon kanon kvar i dyn.
  • I det andra steget kommer forskare under 2019 att gå igenom arkiv i Sverige, Storbritannien, Nederländerna och Danmark i hopp om att där finna ledtrådar till vart kanonerna tog vägen.
  • Det tredje steget är ett globalt medborgarforskningsprojekt som inleds 2021-2022. Här kommer folk och forskare att samarbeta för att samla in kunskap om kanoner. Alla kan ta foton på kanoner som man ser i samlingar och utställningar runtom i världen, rapportera dem till en databas och hjälpas åt att undersöka om de kan vara de försvunna Vasa-kanonerna. Denna del ansvar vi på VA för och söker nu medel för att kunna genomföra det.

Internationellt samarbete

Projektet leds av föreningen Vasamuseets vänner och är ett samarbete mellan Vasamuseet, Statens maritima och transporthistoriska museer, den brittiska, danska och nederländska ambassaderna i Stockholm, och Vetenskap & Allmänhet. Vasa är det enda bevarade 1600-talsskeppet i världen och Vasamuseet är världens mest besökta sjöfartsmuseum.

Se filmer om projektet:

Läs mer på projektet Finding the Vasa Cannons webbplats (In english).

Det senaste om projektet:


| Vetenskap & Allmänhet

Mycket medborgarforskning på gång 2020

Sugen på att forska? Aldrig förr har det funnits så många möjligheter för vem som helst att delta i riktig forskning. Här berättar vi om några av de medborgarforskningsprojekt som VA har på gång 2020.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Finding the Vasa cannons–VA joins the search

When the Swedish warship Vasa capsized and sank in Stockholm harbour on her maiden voyage on 10 August 1628, there were 64 cannons on board. When she was salvaged in 1961, only three of these were found. What happened to the rest of the cannons? The general public will soon be invited to join the search as part of a new international project.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Hitta Vasas försvunna kanoner – VA deltar i sökandet

När regalskeppet Vasa kantrade och sjönk i Stockholms ström den 10 augusti 1628 fanns 64 kanoner ombord. Bara tre av dessa återfanns vid bärgningen 1961. Vart tog de andra kanonerna vägen? Tack vare ett nytt projekt kommer alla intresserade att kunna delta i sökandet!

Läs vidare