Kategori: Forskare

Studier av forskares syn på samverkan med övriga samhället och forskningskommunikation

Vad tycker forskare om kommunikation och öppen vetenskap?

I vilken utsträckning vill forskare kommunicera med det omgivande samhället? Vilka hinder upplever de och vilka typer av stöd skulle de vara hjälpta av? Känner… Läs mer

Skapad:

2019-01-23 |

Uppdaterad:

2023-02-21

Lika barn debattera mest – forskares medverkan på…

För att följa allmänhetens förtroende för forskningen kartlägger Vetenskap & Allmänhet, VA, och SOM-institutet vid Göteborgs universitet sedan 2002 opinionen i Sverige på det vetenskapliga… Läs mer

Skapad:

2019-01-19 |

Uppdaterad:

2022-12-07

Färsk kunskap om forskares kommunikation

Förutom våra mer utåtriktade dialogaktiviteter gör Vetenskap & Allmänhet också egna undersökningar i gränslandet mellan forskning och samhälle. Sedan 2002 har vi släppt ett 90-tal… Läs mer

Skapad:

2018-12-19 |

Uppdaterad:

2022-04-28

Forskare vill kommunicera men saknar tid

Forskningskommunikation är viktigt för forskare och uppmuntras av deras kollegor. Men det är svårt att hitta tid för kommunikation och det ses inte som särskilt… Läs mer

Skapad:

2018-03-23 |

Uppdaterad:

2023-02-21

Forskares syn på forsknings­kommunikation och öppen vetenskap

Vetenskap & Allmänhet har tillsammans med Vetenskapsrådet genomfört en studie som handlar om forskares syn på forskningskommunikation och öppen vetenskap. Undersökningen presenterades vid ett seminarium… Läs mer

Skapad:

2018-03-23 |

Uppdaterad:

2023-01-16

Forskares syn på samtal med Allmänheten – en…

En intervjuundersökning av forskares syn på vetenskap och allmänhet genomfördes 2003. Lena Levin, fil dr vid Linköpings universitet, har på VAs uppdrag under 2003 och 2004 genomfört… Läs mer

Skapad:

2004-11-10 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Forskares syn på Vetenskap och Allmänhet

VA har uppdragit åt Temo att genomföra en intervjuundersökning om forskares syn på Vetenskap och Allmänhet och deras uppfattning om allmänhetens syn på vetenskap och forskare. Läs mer

Skapad:

2003-11-17 |

Uppdaterad:

2022-12-19

Forskares syn på samtal med Allmänheten – delrapport

Vetenskap & Allmänhet, VA, skall främja dialog, öppenhet och förståelse mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. För att utröna vad samtalens presumtiva deltagare tycker har VA… Läs mer

Skapad:

2003-11-11 |

Uppdaterad:

2022-12-19

Forskares syn på allmänheten

VA har uppdragit åt fil dr Victoria Wibeck, Tema Kommunikation vid Linköpings Universitet, att undersöka forskares syn på dialog med allmänheten. Läs mer

Skapad:

2002-11-15 |

Uppdaterad:

2022-12-19

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]