Forskare vill kommunicera men saknar tid

Forskningskommunikation är viktigt, främst av demokratiska skäl. Men det är svårt att hitta tid för kommunikation och det ses inte som meriterande.

Det är några av resultaten i en studie om forskares syn på forskningskommunikation och öppen vetenskap, som genomförts av Vetenskap & Allmänhet tillsammans med Vetenskapsrådet. Studien är baserad på djupintervjuer med forskare vid svenska lärosäten och forskningskommunikatörer vid lärosäten och forskningsfinansiärer.

Resultaten visar bland annat att:

  • forskningskommunikation ses som viktigt, främst av demokratiska skäl
  • det största hindret är tidsbrist och att det inte ses som meriterande
  • forskarna upplever ett positivt stöd från kollegor när de kommunicerar utanför akademin
  • forskarna använder sällan sociala medier för forskningskommunikation
  • öppen vetenskap är inte ett särskilt känt begrepp bland de intervjuade forskarna. De flesta associerar ordet med öppen tillgång till forskningsartiklar (open access).

Resultaten presenterades och diskuterades vid ett seminarium på Vetenskapsrådet den 23 mars, då rapportförfattarna Martin Bergman och Gustav Bohlin, utredare Vetenskap & Allmänhet, och Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH, medverkade.

Ta del av seminariet.

Ta del av rapporten.


Lägg till en kommentar