Essä: Ger massexperiment mer vetenskapliga medborgare?

Skapad:

2016-01-27

Senast uppdaterad:

2023-12-07

Kan ForskarFredags årliga massexperiment bidra till att stimulera ”scientific citizenship” hos deltagande skolelever? Frågan diskuteras i en essä i senaste numret av Journal of Science Communication. Essän är skriven av Dick Kasperowski, Göteborgs universitet och Fredrik Brounéus, Vetenskap & Allmänhet.

Elever från Fridhemsskolan i Gävle deltar i ForskarFredags massexperiment Tepåseförsöket, våren 2015.
Elever från Fridhemsskolan i Gävle deltar i ForskarFredags massexperiment Tepåseförsöket, våren 2015.

Sedan 2009 koordinerar VA ett massexperiment som en del av de svenska evenemangen kring den årliga vetenskapsfesten ForskarFredag. Massexperimenten är ett exempel på citizen science – en forskningsmetod där vanliga människor på olika sätt medverkar i forskning.

– För deltagare kan citizen science till exempel innebära att hjälpa astronomer att klassificera galaxer på en datorskärm, eller att gräva ner och väga tepåsar, som i ForskarFredags massexperiment 2015 – Tepåseförsöket, säger Fredrik Brounéus, projektledare och kommunikatör vid Vetenskap & Allmänhet.

Termen scientific citizenship – ett ”vetenskapligt medborgarskap” – används för att beskriva hur medborgare på olika sätt engagerar sig i diskussioner om vetenskapens roll i samhället, eller påverkar politiska beslut till exempel genom att ta fram vetenskapligt underlag om lokala miljöproblem. Essän i Journal of Science Communication diskuterar om, och i så fall hur, ForskarFredags massexperiment kan bidra till att stimulera scientific citizenship hos de barn och ungdomar som deltar.

– Att massexperimenten handlar om riktig forskning – något som ofta nämns som en viktig motivationsfaktor av deltagande lärare – är till exempel ett bidrag som inte återfinns i vanliga skolexperiment. Med essän vill vi också lyfta behovet av forskning på sambanden mellan citizen science och scientific citizenship, säger Dick Kasperowski, lektor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet, som forskar om citizen science.

Essän ger även en överblick över citizen science som företeelse och hur medborgarforskare genom historien har spelat en viktig roll för utvecklingen av vetenskaplig kunskap. Läs essän.

Cristopher Kullenberg och Dick Kasperowski publicerade också nyligen den största systematiska analysen som hittills gjorts av citizen science i en artikel i tidskriften PLOS ONE.

Vetenskap & Allmänhets årskonferens VA-dagen hade 2015 tema citizen science där en rad exempel på hur allmänheten kan involveras i forskning presenterades och diskuterades. Ta del av konferensdokumentationen.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *