Fredrik Brounéus

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Fredrik Brounéus

Utredare/Pressansvarig

Mob: 070-799 07 91
E-post: [email protected]


Jag arbetar med flera projekt kring medborgarforskning (citizen science). Här ingår bland annat ForskarFredags årliga massexperiment, liksom att utveckla en nationell svensk portal och en europeisk plattform för medborgarforskning. Det är väldigt intressant att följa dialogen mellan professionella forskare och medborgarforskare, och hur den leder till nya framsteg och insikter.

Som utredare är jag främst inblandad i vårt projekt Vetenskapen i Samhället (ViS), där det nystartade projektet Dålig hum om humaniora? ingår. Jag ansvarar även för arbetet med Nyhetsvärderaren samt VAs pressarbete.


Lägg till en kommentar