Fredrik Brounéus

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Fredrik Brounéus

Utredare

Tel: 070-799 07 91
E-post: [email protected]


Jag medverkar i flera projekt som handlar om olika aspekter av medborgarforskning (citizen science). Här ingår bland annat ForskarFredags årliga massexperiment, liksom två projekt där vi hjälper till att skapa en nationell svensk portal respektive en europeisk plattform för medborgarforskning. Det händer mycket på medborgarforsknings-fronten och det är intressant att följa och delta i utvecklingen, både i Sverige och internationellt.

Som utredare arbetar jag exempelvis i projektet Vetenskapen i Samhället (ViS) samt vår undersökning kring kommunikation under coronapandemin.

Jag har en tvärvetenskaplig akademisk bakgrund som legitimerad apotekare med en masterutbildning i journalistik.


Lägg till en kommentar