Fredrik Brounéus

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Fredrik Brounéus

Utredare

Tel: 070-799 07 91
E-post: [email protected]


Jag medverkar i flera projekt som handlar om olika aspekter av medborgarforskning (citizen science). Här ingår bland annat ForskarFredags årliga massexperiment, liksom EU-projektet YouCount, där vi tillsammans med Botkyrka ungdomsfullmäktige och Södertörns högskola undersöker hur vi kan öka ungas delaktighet i samhället. Det händer mycket på medborgarforsknings-fronten och det är intressant att följa och delta i utvecklingen, både i Sverige och internationellt.

Jag deltar också i flera av våra studier, som exempelvis Vetenskapen i Samhället (ViS) samt vår nyligen avslutade undersökning kring kommunikation under coronapandemin.

Jag har en tvärvetenskaplig akademisk bakgrund som legitimerad apotekare med en masterutbildning i journalistik.


Lägg till en kommentar