Vad, vem och varför? Forskning om forskningskommunikation i SverigeEvenemanget har ingen fysisk plats.

Datum
28/9
13:00–15:00

Lägg till i kalender
iCal


Forskning om samverkan och hur forskningsresultat når ut och används i samhället är ett ämne på frammarsch. Internationellt har antalet forskningsstudier ökat betydligt de senaste decennierna. Enligt en ny kartläggning av Vetenskap & Allmänhet, på uppdrag av Vetenskapsrådet, är forskarna få i Sverige. Ofta har de sin hemvist inom sociologi, utbildningsvetenskap eller medie- och kommunikationsvetenskap.

Välkomna på ett digitalt dialogseminarium om hur vi kan stärka forskningen om forskningskommunikation och stimulera till ökat samarbete och tvärvetenskaplighet. Vid seminariet presenteras den svenska kartläggningen. Det blir också en internationell utblick och exempel på svenska forskningsprojekt samt samtal i mindre grupper (länk tillkommer dagarna före seminariet).

Medverkar gör bland andra:

Seminariet äger rum via Zoom och riktar sig främst till forskare och institutionsföreträdare. Seminariet kommer att spelas in och kunna ses i efterhand.

Anmäl er på denna sida.

Länk till seminariet kommer dagarna före seminariet.

Arrangörer är Linköpings universitet, Vetenskapsrådet och Vetenskap & Allmänhet.

Läs mer om kartläggningen och ta del av rapporten Forskning om forskningskommunikation i Sverige – en översiktlig kartläggning.


Lägg till en kommentar