Vad, vem och varför? Forskning om forskningskommunikation i Sverige

Tid

28 september 2020, kl. 13:00–15:00
Lägg till i kalender: iCal

Kategori

Forskning om samverkan och hur forskningsresultat når ut och används i samhället är ett ämne på frammarsch. Internationellt har antalet forskningsstudier ökat betydligt de senaste decennierna. Enligt en ny kartläggning av Vetenskap & Allmänhet, på uppdrag av Vetenskapsrådet, är forskarna få i Sverige. Ofta har de sin hemvist inom sociologi, utbildningsvetenskap eller medie- och kommunikationsvetenskap.

Välkomna på ett digitalt dialogseminarium om hur vi kan stärka forskningen om forskningskommunikation och stimulera till ökat samarbete och tvärvetenskaplighet. Vid seminariet presenteras den svenska kartläggningen. Det blir också en internationell utblick och exempel på svenska forskningsprojekt samt samtal i mindre grupper (länk tillkommer dagarna före seminariet).

Moderator: Josefina Syssner, prefekt Institutionen för kultur och samhälle Linköpings universitet

Program

13:00 – Välkommen

Forskningen om forskningskommunikation i Sverige och världen

Kavalkad med aktuell forskning om forskningskommunikation del 1:

  • Rolf Lidskog, forskare Örebro universitet
  • Victoria Wibeck, forskare Linköpings universitet

Samtal med chefredaktörerna för tre ledande tidskrifter:

14:00 – Samtal i grupper

Kavalkad med aktuell forskning om forskningskommunikation del 2:

Gemensam diskussion

Avslutande reflektioner

Anmälan & övrig information

Anmälan görs på denna sida.

Seminariet äger rum via Zoom och riktar sig främst till forskare och institutionsföreträdare. Länk till seminariet kommer dagarna före seminariet. Seminariet kommer att spelas in och kunna ses i efterhand.

Arrangörer är Linköpings universitet, Vetenskapsrådet och Vetenskap & Allmänhet.

Läs mer om kartläggningen och ta del av rapporten Forskning om forskningskommunikation i Sverige – en översiktlig kartläggning.

Kommande arrangemang


Senaste VA-nyheterna

Förteckning över våra projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *