Kategori: ViS

Vetenskapen i Samhället

Fusk och förtroende – om mediers forskningsrapportering och…

Denna studie undersöker hur mediernas rapportering om forskning påverkar allmänhetens förtroende. I rapporten redovisas även en genomgång av den generella forskningsrapporteringen i svensk media under… Läs mer

Skapad:

2014-10-16 |

Uppdaterad:

2022-12-15

Misconduct and confidence – a media analysis

Does media coverage of research misconduct affect public confidence in science and scientists? This is the question that VA (Public & Science) has been investigating,… Läs mer

Skapad:

2014-07-01 |

Uppdaterad:

2022-12-15

Förfuskat förtroende? – en medieanalys

Minskar allmänhetens förtroende för forskning och forskare till följd av medias rapportering av forskningsfusk? Den frågan har VA, tillsammans med SOM-institutet vid Göteborgs universitet, undersökt… Läs mer

Skapad:

2014-07-01 |

Uppdaterad:

2022-12-15

Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2013

I projektet Vetenskapen i Samhället studerar VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet sedan 2002 attityderna till vetenskap och forskare i Sverige. Sedan 2011 medverkar också… Läs mer

Skapad:

2014-06-23 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2012

I projektet Vetenskapen i Samhället studerar VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet sedan 2002 opinionen i Sverige på det vetenskapliga området. Sedan 2011 medverkar också… Läs mer

Skapad:

2013-06-25 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2011

I projektet Vetenskapen i Samhället studerar VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet sedan 2002 opinionen i Sverige på det vetenskapliga området. Sedan 2011 medverkar också… Läs mer

Skapad:

2013-02-13 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Skapad:

2012-03-21 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2010

I projektet ”Vetenskapen i Samhället” har VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet alltsedan 2002 undersökt opinionen i Sverige på det vetenskapliga området. Läs mer

Skapad:

2011-06-21 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM 2009

VA undersöker svenskarnas attityder till forskning och forskare inom ramen för ett samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. I denna rapport redovisas resultaten från den… Läs mer

Skapad:

2010-07-07 |

Uppdaterad:

2022-12-19

Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM 2008

I projektet ”Vetenskapen i Samhället” studerar VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet opinionen i Sverige på det vetenskapliga området. 3 000 enkäter gick hösten 2008 till… Läs mer

Skapad:

2009-06-16 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM 2007

I projektet ”Vetenskapen i Samhället” studerar VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet opinionen i Sverige på det vetenskapliga området. Läs mer

Skapad:

2008-06-17 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Swedes losing confidence in researchers

This article first appeared in Science & Public Affairs, December 2007 Karin Hermansson and Esther Crooks chart the decline Less than half of the Swedish… Läs mer

Skapad:

2007-11-23 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Kontakt

Gustav Bohlin

[email protected]