Förfuskat förtroende? – en medieanalys

Minskar allmänhetens förtroende för forskning och forskare till följd av medias rapportering av forskningsfusk? Den frågan har VA, tillsammans med SOM-institutet vid Göteborgs universitet, undersökt i en ny studie.


I denna kortrapport presenteras de huvudsakliga resultaten från Fusk och förtroende – en studie av medierapportering om forskningsfusk och förtroendet för forskning (VA-rapport 2014:3)

Ladda ner kortrapporten HÄR (pdf)

Denna finns även på engelska: Misconduct and confidence – a media analysis

Läs mer om VAs studieprojekt rörande JOURNALISTER & MEDIA


Lägg till en kommentar