Kategori: ViS

Vetenskapen i Samhället

Svenska folket: Dialog mellan forskare och samhälle behövs

De flesta svenskar har ett högt förtroende för forskare. Det råder även stor enighet om att satsningar på forskning leder till ett bättre samhälle för… Läs mer

Skapad:

2015-06-17 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Fusk och förtroende – om mediers forskningsrapportering och…

Denna studie undersöker hur mediernas rapportering om forskning påverkar allmänhetens förtroende. I rapporten redovisas även en genomgång av den generella forskningsrapporteringen i svensk media under… Läs mer

Skapad:

2014-10-16 |

Uppdaterad:

2022-12-15

Misconduct and confidence – a media analysis

Does media coverage of research misconduct affect public confidence in science and scientists? This is the question that VA (Public & Science) has been investigating,… Läs mer

Skapad:

2014-07-01 |

Uppdaterad:

2022-12-15

Förfuskat förtroende? – en medieanalys

Minskar allmänhetens förtroende för forskning och forskare till följd av medias rapportering av forskningsfusk? Den frågan har VA, tillsammans med SOM-institutet vid Göteborgs universitet, undersökt… Läs mer

Skapad:

2014-07-01 |

Uppdaterad:

2022-12-15

Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2013

I projektet Vetenskapen i Samhället studerar VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet sedan 2002 attityderna till vetenskap och forskare i Sverige. Sedan 2011 medverkar också… Läs mer

Skapad:

2014-06-23 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2012

I projektet Vetenskapen i Samhället studerar VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet sedan 2002 opinionen i Sverige på det vetenskapliga området. Sedan 2011 medverkar också… Läs mer

Skapad:

2013-06-25 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2011

I projektet Vetenskapen i Samhället studerar VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet sedan 2002 opinionen i Sverige på det vetenskapliga området. Sedan 2011 medverkar också… Läs mer

Skapad:

2013-02-13 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Skapad:

2012-03-21 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2010

I projektet ”Vetenskapen i Samhället” har VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet alltsedan 2002 undersökt opinionen i Sverige på det vetenskapliga området. Läs mer

Skapad:

2011-06-21 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM 2009

VA undersöker svenskarnas attityder till forskning och forskare inom ramen för ett samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. I denna rapport redovisas resultaten från den… Läs mer

Skapad:

2010-07-07 |

Uppdaterad:

2022-12-19

Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM 2008

I projektet ”Vetenskapen i Samhället” studerar VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet opinionen i Sverige på det vetenskapliga området. 3 000 enkäter gick hösten 2008 till… Läs mer

Skapad:

2009-06-16 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM 2007

I projektet ”Vetenskapen i Samhället” studerar VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet opinionen i Sverige på det vetenskapliga området. Läs mer

Skapad:

2008-06-17 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Kontakt

Gustav Bohlin

[email protected]