Forskning för alla med VA i Almedalen 5–7 juli

Skapad:

2021-06-29

Senast uppdaterad:

2023-02-17

Vetenskapen står i fokus som aldrig förr nu under pandemin. Men hur kan man veta att forskarnas resultat är att lita på? Vilka är vetenskapens grundläggande principer? Är forskning i samverkan lika självklart som det låter? Och hur fungerar statistik och källkritik? Det är några av frågorna som tas upp när VA arrangerar samtal och visar filmer under Almedalen 2021. Du kan delta i samtalen via Zoom.

I år är Almedalsveckan digital och kommer att sändas via den digitala plattformen Almedalen Play. Sveriges största demokratiska mötesplats är gratis att delta i. Välkommen att lyssna eller delta i VAs sju samtal i nästa vecka, se nedan. De går också att titta på i efterhand.


Vad är vetenskap – egentligen?

Måndag den 5 juli, kl. 09:00–10:00 på Almedalen Play

Emma Frans

Vetenskapen står i fokus som aldrig förr under pandemin. Men hur kan man veta att forskarnas resultat är att lita på? Vad betyder det att något är vetenskapligt bevisat? Och vilka är vetenskapens grundläggande principer?

Vetenskap & Allmänhet har i samarbete med UR spelat in en serie samtal med forskare. Se programmet “Vad är vetenskap?” och samtala sedan live med Emma Frans, Olle Torpman och Cissi Billgren Askwall!

Medverkande i tv-programmet: Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, VA, Martin Bergman, utredare Vetenskap & Allmänhet, VA, Emma Frans, forskare i epidemiologi och vetenskapskommunikatör Karolinska Institutet och Olle Torpman, forskare i praktisk filosofi Stockholms universitet

Kunskapsmotstånd då och nu – vad kan vi lära av historien?

Måndagen den 5 juli, kl. 10:15–11:15 på Almedalen Play

Arne Jarrick

Hur har människans jakt på kunskap sett ut historiskt? Hur har vetenskapen förändrats över tid – och varför? Hur har den förändrat våra liv? Motstånd mot kunskap och kritik av vetenskap är inga nya fenomen. Vad kan vi lära av våra förfäder och av historien?

Vetenskap & Allmänhet har i samarbete med UR spelat in en serie samtal med forskare. Se programmet “Vetenskapens historia” och samtala sedan live med Arne Jarrick och Cissi Billgren Askwall!

Medverkande i tv-programmet: Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, VA, Linda Andersson Burnett, forskare i vetenskapshistoria, Uppsala universitet och Arne Jarrick, forskare i historia, Stockholms universitet.


Kan, vill och ska ALLA forska?

Måndagen den 5 juli, kl. 11:30–12:30 på Almedalen play

Johan Nilsson

Allt oftare inbjuds allmänheten att vara med i forskningsprojekt. Medborgarforskning handlar om att frivilliga hjälper forskare, t.ex.genom att samla in eller analysera data. Vilka är drivkrafterna, fördelarna och utmaningarna med det? Och gör medverkan av vanligt folk forskningen mer demokratisk?​

Vetenskap & Allmänhet har i samarbete med UR spelat in en serie samtal med forskare. Se programmet “Medborgarforskning – forskning för alla” och diskutera sedan med flera av de medverkande forskarna!

Medverkande: Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, VA, Lotta Waesterberg Tomasson, kommunikationsstrateg, Vetenskap & Allmänhet. VA, Linda Andersson Burnett, forskare i vetenskapshistoria vid Uppsala universitet, Johan Nilsson, miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken och Hannes Ebner, ordförande i ideella föreningen Luftdata.

Läs mer och anslut till programpunkten via Almedalsprogrammet


 

Forskning i samverkan – lika självklart som det låter?

Tisdagen den 6 juli, kl. 09:00–10:00 på Almedalen Play

Marie-Hélène Ahnborg

I forskningspropositionen som träder i kraft den 1 juli 2021 betonas lärosätenas samverkansuppgift. Samverkan bidrar till samhällsutveckling. Men är samverkan så enkel och självklar som det låter?
I propositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige, som beslutades i april 2021, betonas ömsesidighet som en viktig komponent. Samverkan handlar inte bara om enkelriktad kunskapsöverföring utan om ett ömsesidigt utbyte mellan forskarsamhället och övriga samhället. Avsikten är att använda ekonomiska styrmedel för att öka samverkan och kvalitet i samverkan ska bli en komponent i bedömning av forskning.

Utgångspunkten är att när forskare och omgivande samhälle – professionella, brukare, medborgare – möts och bygger kunskap gemensamt, blir kunskapen mer relevant och användbar. Då samverkansforskning kan se ut på olika sätt; ger den ändå alltid relevanta och användbara resultat? Vilka förutsättningar krävs för att samverkan ska fungera och bli meningsfull? Hur påverkas forskningen av samverkan? Vad kan samverkan tillföra forskaren och vilka dilemman kan uppstå?

Medverkande:  Marie-Hélène Ahnborg, vd IfousCissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, VA, Jonas Björck, generaldirektör ForteLisa Bomble, Fil.Dr arkitektur och samhällsbyggnad, Göteborgsregionen, Martin Hellström, rektor Högskolan VästAnette Jahnke, Fil.Dr i pedagogik och professionsutveckling, Ifous och Göteborgs universitetTomas Kronståhl, riksdagsledamot (S) och Betty Malmberg, riksdagsledamot (M).

Moderator: Karin Hermansson, FoU-ansvarig Ifous.

Arrangörer: Ifous och Vetenskap & Allmänhet, VA.
Läs mer och anslut till programpunkten via Almedalsprogrammet


 

R-tal, risknivå och raka fakta – så fungerar statistik

Onsdagen den 7 juli, kl. 08:30–09:30 på Almedalen Play

Mattias Öberg

Under pandemin har vi översköljts med statistik – smittspridning, risk för biverkningar och antal sjuka och döda med covid-19. Men vad är och hur fungerar egentligen statistik? Vad innebär det att resultat är statistiskt säkerställda? Och hur enkelt är det att luras med statistik?
Vetenskap & Allmänhet har i samarbete med UR spelat in en serie samtal med forskare. Se programmet “Så fungerar statistik” och samtala sedan live med flera av de medverkande!

Medverkande i tv-programmet: Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, VA, Sanna Wallin, enhetsråd vid Brottsförebyggande rådet, Mattias Öberg, docent och forskare i toxikologi vid Karolinska institutet och Per Oleskog Tryggvason, medieforskare vid Göteborgs universitet.
Läs mer och anslut till programpunkten via Almedalsprogrammet


Är nyheter på nätet att lita på?

Onsdagen den 7 juli, kl. 09:45–10:45 på Almedalen Play

Thomas Nygren

Låter nyheten för bra för att vara sann? Då är det extra viktigt att vara kritisk! Men hur lätt är det att avslöja falska nyheter och felaktiga fakta på nätet? Genom medborgarforskning har ungdomar och forskare tillsammans utvecklat en enkel metod för digital källkritik, fritt tillgänglig för alla.
Vetenskap & Allmänhet har i samarbete med UR spelat in en serie samtal med forskare. Se programmet “Nyhetsvärderaren – ett nytt sätt att lära sig källkritik” och samtala sedan live med de medverkande!

Medverkande: Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, VA och Thomas Nygren, universitetslektor i didaktik vid Uppsala universitet. 
Läs mer och anslut till programpunkten via Almedalsprogrammet


Vilar politiska beslut på vetenskaplig grund– hur vet du det?

Onsdagen den 7 juli, kl. 11:00–12:00 på Almedalen Play

Amina Manzoor

Kan frågan Hur vet du det? ge vetenskaplig kunskap större utrymme i det offentliga samtalet? Och hur kan vi alla bli bättre på att redovisa vad våra förslag, åsikter och val grundas på.
Vetenskap & Allmänhet har i samarbete med UR spelat in en serie samtal med forskare. Se programmet “Världens viktigaste fråga: Hurvetdudet?” och samtala sedan live!

Medverkande i tv-programmet: Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, VA, Emma Frans, forskare i epidemiologi och vetenskapskommunikatör Karolinska Institutet och Amina Manzoor, medicinjournalist, Expressen.

Läs mer och anslut till programpunkten via Almedalsprogrammet

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *