Lotta W Tomasson

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Lotta Waesterberg Tomasson

Kommunikationsstrateg

Mob: 070-728 97 20
E-post: [email protected]


Jag är strategiskt ansvarig för VAs kommunikation och projektledare för några av VAs dialogaktiviteter som på olika sätt stimulerar dialog mellan forskare och allmänhet. Mina arbetsuppgifter är strategisk planering av vår kommunikation. Jag ansvarar även för och utvecklar vår digitala kommunikation och är redaktör för VAs nyhetsbrev.

Som projektledare har jag hand om Bloom – bioeconomy. Vidare är jag inblandad i kommunikationen av ett flertal projekt så som våra AlmedalsaktiviteterForskarFredag och dess Massexperiment, vårt arbete med medborgarforskning, Nyhetsvärderaren, Forskar Grand Prix och Swafs.

Det finns en klyfta mellan akademin/forskarna och övriga delar av samhället. VA finns för att överbrygga den och få andra att göra detsamma. Målet är att få dessa två delar av samhället att förstå och prata med varandra genom dialog. För en bättre värld och för framtiden.


Lägg till en kommentar