Corona i svenska medier – förtroendetoppen passerad?

Skapad:

2020-06-17

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Efter att ha ökat markant under april är nu svenskarnas förtroende för myndighetspersoner tillbaka på samma nivå som i mars. SVT är fortfarande det massmedium som når flest svenskar med nyheter om coronaviruset. Det visar den senaste mätningen i Vetenskap & Allmänhets studie.

Tillsammans med forskare från Karolinska Institutet och Södertörns högskola genomför Vetenskap & Allmänhet en studie av hur människor nås av och uppfattar information om coronaviruset och den pågående pandemin. Här presenteras resultaten från undersökningens femte mätning, som utfördes den 28 maj–2 juni.

Mindre uppskruvad rapportering

Fyra av tio svenskar anser att tonen i den svenska nyhetsrapporteringen om corona är ganska eller mycket uppskruvad/alarmistisk. Det är något färre jämfört med i slutet av april, och betydligt färre än i slutet av mars då två av tre svenskar (67 procent) ansåg att rapporteringen var uppskruvad/alarmistisk. Uppfattningen är ganska jämnt fördelad i befolkningen men med en viss skillnad mellan personer med olika hög inkomst. Bland personer med högre inkomst (över 42 000 kr/månad) uppfattar 47 procent tonen som ganska eller mycket uppskruvad/alarmistisk, i jämförelse med 35 procent bland personer som tjänar mindre än 25 000 kr/månad. Motsvarande skillnad ses inte mellan personer med olika utbildningsnivå. Drygt en av tio svenskar anser att tonen är avvaktande/försiktig, medan fyra av tio anser att den varken är uppskruvad/alarmistisk eller avvaktande/försiktig.  

SVT vanligaste nyhetskällan

Liksom i tidigare mätningar är den vanligaste källan till nyheter om coronaviruset Sveriges Television (SVT), som 64 procent tagit del av de senaste två dygnen. Fyra av tio svenskar (38 procent) har tagit del av TV4, Sveriges Radio respektive Aftonbladet. De flesta medier ligger på samma eller något lägre nivå jämfört med i slutet av april. Den tydligaste minskningen ses för SVT och TV4.

Personer som är 70 år eller äldre tar i större utsträckning än andra del av lokala morgontidningar (43 procent), Svenska Dagbladet (17 procent), SVT (84 procent), Sveriges Radio (51 procent) och TV4 (50 procent). De läser däremot Aftonbladet i mindre utsträckning (27 procent). Höginkomsttagare konsumerar de flesta medier i högre grad än personer med lägre inkomst. 

Minskat förtroende för myndighetspersoner

Andelen svenskar som uppger att de har ett ganska eller mycket stort förtroende för myndighetspersoner som uttalar sig om coronaviruset sjunker från 68 procent till 60 procent sedan den förra mätningen i mitten av maj. Förtroendet är därmed tillbaka vid samma nivå som vid den första mätningen i mars. I övrigt är det inga förändringar i förtroendet för de olika yrkesgrupperna. I likhet med alla tidigare mätningar är förtroendet störst för läkare och annan sjukvårdspersonal (89 procent), följt av forskare (82 procent), myndighetspersoner (60 procent), politiker (27 procent) och journalister (17 procent).

Om undersökningen

Undersökningen utfördes av Kantar Sifo och utgjordes av 1 000 intervjuer i en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Intervjuerna genomfördes under perioden den 28 maj–2 juni. Resultaten är viktade i efterhand utifrån kön, ålder och boenderegion. 

Fortsatta undersökningar

För att följa allmänhetens nyhetskonsumtion, förtroende för viktiga yrkesgrupper och attityder kring medierapporteringen över tid, kommer vi att genomföra ytterligare mätningar under pandemins förlopp. Därefter kommer vi att analysera innehållet i svenska massmediers rapportering om det nya coronaviruset för att kartlägga hur rapporteringen sett ut under olika faser, och hur den förhåller sig till allmänhetens attityder under samma tidsperiod. Studien genomförs med stöd av Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för mediaforskning, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Vetenskapsrådet och Wenner-Gren Stiftelserna.

Läs mer om studien.

Läs om resultaten från vår första, andra, tredje och fjärde mätning.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *