Var med i tävlingen ”BLOOM Stories of implementation”!

Lärare! Letar du efter innovativa sätt att engagera dina elever i de stora samhällsutmaningarna? Vill du jobba med hållbarhet? Då är den här tävlingen för dig!

I samarbete med STEM Discovery Campaign 2020 inbjuder BLOOM-projektet grund- och gymnasielärare i alla ämnen att använda lektionsmaterialet om bioekonomi som finns i BLOOM School Box för att engagera eleverna!

BLOOM är ett EU-projekt som vill öka intresset och kunskapen om bioekonomi i samhället, hjälpa människor att bli mer klimatsmarta, minska användningen av fossila bränslen och minska materialsvinnet genom innovativa biobaserade råvaror.

Tävlingen belönar de mest innovativa sätten att använda lektionsmaterialet i fyra kategorier:

[1] Undervisa med stöd av bioekonomi-materialet i grundskolor (individuellt arbete)

[2] Undervisa med bioekonomi-materialet i naturvetenskapliga, tekniska & matematiska ämnen i gymnasieskolan (STEM) (individuellt arbete)

[3] Tematiskt arbete inom bioekonomi mellan de naturvetenskapliga ämnena, teknik och matematik (STEM) (team med två lärare i olika STEM-ämnen)

[4] Tematiskt arbete inom bioekonomi mellan STEM och andra ämnen (team med upp till tre lärare i olika ämnen, inklusive minst en STEM-lärare och minst en icke-STEM-lärare)

Hur gör jag?

1) Välj vilken BLOOM School Box-resurs du vill använda i ditt klassrum. (Mycket material finns på SVENSKA)

2) Fundera ut hur du vill använda bioekonomi-materialet och om du kommer att samarbeta med andra kollegor eller på egen hand.

3) Genomför minst en bioekonomi-lektion med dina elever och fundera över elevernas engagemang och gensvar på lektionen/lektionerna.

Tävlingen är öppen för bidrag från februari 2020 till den 30 april 2020, kl 23:59.

Intresserad? Välkommen med ditt bidrag!

Glöm inte att:

Vinnarna i varje kategori kommer att bjudas in till en lärarutbildning i Bryssel, med resor, boende och måltider täckta. 20 finalisters bidrag kommer att publiceras på the School Networks sida på BLOOM-webben!

Lycka till!


Lägg till en kommentar