Stort folkligt förtroende för forskning och forskare

Pressmeddelande 181212

En stor majoritet av svenska folket har förtroende för forskning och forskare. Därtill anser de flesta svenskar att vetenskapen har gjort livet bättre för vanliga människor. Det är några av resultaten från årets VA-barometer som presenteras i dag.


– Det är glädjande att vi i Sverige har en så stark tillit till forskning och forskare. Vetenskapen är en grundbult när vi tar oss an till exempel klimatfrågan, och då behövs ett brett förtroende, säger Martin Bergman, utredare på Vetenskap & Allmänhet och ansvarig för årets VA-barometer.

Varje höst sedan 2002 mäter Vetenskap & Allmänhet svenskarnas attityder till forskning och vetenskap. I år uppger 84 procent att de har ganska eller mycket stort förtroende för forskare vid svenska universitet och högskolor. Därtill tycker 78 procent att vetenskapen har gjort livet bättre för vanliga människor..

När det gäller forskningens relation till politiken anser 43 procent att vetenskapen har för litet inflytande på politiken. 35 procent menar att politiken har för stort inflytande på vetenskapen.

– Många hade också velat se mer vetenskapliga fakta i årets valrörelse. Här menar sex av tio att politiker använde vetenskapliga fakta i för liten utsträckning, säger Martin Bergman.

Närmare tre fjärdedelar av svenska folket tycker att det är viktigt att allmänheten involveras i forskning. Så många som en tredjedel skulle själva kunna tänka sig att aktivt bidra, till exempel genom att samla in data eller donera material.

– Vi ser en ökande trend i att forskare och allmänheten samverkar i olika projekt. Ett exempel är medborgarforskning, där man tillsammans hjälps åt att ta fram ny kunskap, säger Martin Bergman.

När det gäller forskning som professionell karriär är det endast en av tio unga (16–29 år) som kan tänka sig att arbeta som forskare i framtiden, medan en knapp fjärdedel svarar kanske.

VA-barometern presenteras i dag kl. 08:30–09:30 vid ett seminarium på Nobelmuseet i Stockholm. Seminariet livesänds på Vetenskap & Allmänhets webbplats www.v-a.se/live.

Resultaten baseras på 1 052 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning, 16–74 år. Intervjuerna är gjorda av undersökningsföretaget Exquiro. Frågorna som ställs finns att läsa här. VA-barometern har genomförts varje år sedan 2002.

För mer information, ta del av VA-barometern på www.v-a.se eller kontakta:

Martin Bergman, utredare VA, [email protected], tel. 070-255 38 91.
Gustav Bohlin, utredare VA, [email protected], tel. 073-844 55 66.

Högupplösta porträttbilder för publicering

Vetenskap & Allmänhet, VA, främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former om forskning som engagerar. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet forskning – samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 80-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar. Se även www.v-a.se


Lägg till en kommentar