Forskares syn på forsknings­kommunikation och öppen vetenskap

VA-rapport 2018:1


Vetenskap & Allmänhet har tillsammans med Vetenskapsrådet genomfört en studie som handlar om forskares syn på forskningskommunikation och öppen vetenskap. Undersökningen presenterades vid ett seminarium på Vetenskapsrådet den 23 mars. Seminariet sändes även live på webben.

Rapporten är baserad på djupintervjuer med forskare på svenska lärosäten och forskningskommunikatörer vid lärosäten och hos forskningsfinansiärer. Resultaten visar bland annat att:

  • forskningskommunikation ses som viktigt, främst av demokratiska skäl.
  • det största hindret är tidsbrist och att det inte ses som meriterande.
  • forskarna upplever ett positivt stöd från kollegor när de kommunicerar utanför akademin.
  • forskarna sällan använder sociala medier för forskningskommunikation.
  • öppen vetenskap är inte ett välkänt begrepp bland de intervjuade forskarna. De flesta associerar ordet med öppen tillgång till forskningsartiklar (open access).

Ladda ner pdf här.


Lägg till en kommentar