Ansvarsfull forskning och innovation, RRI – vad innebär det för kommuner och landsting?

Ansvarsfull forskning och innovation, RRI (Responsible Research and Innovation), är ett sätt att få alla som är berörda involverade i forskning. Sättet lyfts särskilt fram inom det europeiska forskningsprogrammet Horisont 2020. Men vad handlar RRI om? Och vad innebär RRI för offentlig verksamhet?

I ett filmat samtal mellan Vetenskap & Allmänhet och SKL – Sveriges Kommuner och Landsting berättar Maria Lindholm och Anders Sahlman om RRI och om en verktygslåda som ska underlätta för olika samhällsaktörer att bli mer delaktiga i forskning och innovation. Verktygslådan har tagits fram inom EU-projektet RRI Tools, där VA var en partner.

Medverkande:

Samtalsledare:

Eva Marie Rigné, FoU-samordnare, Sveriges Kommuner och Landsting

Se samtalet på SKL:s webbplats här.

Se även www.swafs.se som är den nationella påverkansplattform för RRI och Science with and for Society-programmet inom Horisont 2020 som Vetenskap & Allmänhet samordnar.


Lägg till en kommentar