Anders Sahlman

anders-bw

Anders Sahlman

Verksamhetsutvecklare

Mob: 070-734 07 85
E-post: [email protected]


Jag arbetar som verksamhetsutvecklare, moderator och projektledare, dels på Vetenskap & Allmänhet, dels i egna företaget Melker Media. Mina arbetsuppgifter är projekt- och processledning av konferenser och seminarier, utveckling av koncept och workshops, t.ex. i kommunikation för forskare.

På VA arbetar jag med våra Almedalsaktiviteter, vår årliga konferens VA-dagen, finalen för tävlingen Forskar Grand Prix och Forum för forskningskommunikation. Jag är också inblandad i det nystartade projektet RETHINK som ska kartlägga och utveckla den digitala forskningskommunikationen i Europa och mynna ut i strategier, rekommendationer och fortbildningsmöjligheter för att kunna ”rethink science communication”.

Under 2019 kommer jag vidare att arbeta med planering och genomförande av konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan 2019 där VA är samarbetspartner. I övrigt är jag även involverad i projekten ORION, SwafS och arbetar med opinionsbildning och medlemskontakt.

All forskning förtjänar att kommuniceras. På så sätt får forskaren mer återkoppling på sin forskning, man möter nya frågor som man inte tänkt på tidigare, man tvingas tänka efter vad kärnan i sin forskning är – vilket sammantaget leder till ökad kvalitet på forskningen! På VA funderar vi ständigt över nya sätt på hur forskare kan samtala med allmänheten.


Lägg till en kommentar

1 kommentar

  1. Fräckt, fängslande, förståeligt om forskning på fyra minuter – Final i Forskar Grand Prix 29 nov - Forskar Grand Prix |

    […] allmänheten förstår. Hur ska samhället annars kunna dra nytta av forskningens framsteg? säger Anders Sahlman, projektledare på VA. Tillsammans med forskningsråden Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova […]

    Svara