Maria Lindholm

maria-bw

Maria Lindholm

Chefsutredare

Tfn: 08-791 30 54
Mob: 070-867 66 77
E-post: [email protected]


Som VAs chefsutredare arbetar jag med våra olika studier och undersökningar, som t.ex. vår årliga VA-barometer. Jag arbetar också en hel del med omvärldsbevakning av högskolesektorn och forskningspolitiken, liksom med påverkansarbete. Som ett exempel koordinerar jag den “Nationella påverkansplattform” som VA leder för att öka det svenska deltagandet i EU:s forskningsprogram Horisont 2020. Plattformen är inriktad mot ett särskilt delprogram: SwafS – Science with and for Society.

VA spelar en viktig roll i att hela tiden påminna om att dialog och samverkan mellan forskning och det omgivande samhället behövs, för samhällsutveckling och för en högkvalitativ forskning. Än så länge finns det mycket kvar att göra, men vi närmar oss varandra hela tiden!


Lägg till en kommentar