Kvinnors förtroende för forskare sjunker

Skapad:

2017-12-14

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Nästan hälften av Sveriges unga män kan tänka sig en karriär som forskare. Bland unga kvinnor är det bara var femte som kan se sig som forskare i framtiden. Samtidigt sjunker kvinnors förtroende för forskare kraftigt, medan männens förtroende ligger kvar på samma nivå som i fjol. Det visar Vetenskap & Allmänhets årliga undersökning VA-barometern som presenterades vid ett seminarium på Nobelmuseet den 14 december.


Årets VA-barometer lanserades vid ett fullsatt frukostseminarium på Nobelmuseet i Stockholm. Se inspelningen av seminariet här. Resultaten presenterades av Maria Lindholm, chefsutredare VA och ansvarig för studien, och Martin Bergman, utredare VA, och kommenterades av Gustav Amberg, rektor Södertörns högskola, och Maria Graner, generalsekreterare Folkbildningsrådet. Moderator var Anders Sahlman, verksamhetsutvecklare VA.

Stor könsskillnad i förtroendet för forskare

Förtroendet för forskare vid universitet och högskolor är precis som tidigare stort i årets VA-barometer. Andelen med mycket eller ganska stort förtroende går dock ner från 89 till 83 procent. Vid en närmare titt syns en tydlig könsskillnad: Männens förtroende för forskare ligger kvar på samma nivå som förra året, medan kvinnornas förtroende minskar med 15 procentenheter, från 91 till 76 procent. Detta är den största skillnad som noterats mellan män och kvinnor sedan undersökningen inleddes 2002.

– Det här är ett intressant och oroväckande resultat, som vi ännu inte vet om det är en tillfällig sänkning eller början på en trend, säger Maria Lindholm.
Även när det gäller synen på forskning som karriärval är skillnaden mellan män och kvinnor slående. Bland männen kan 44 procent av 16–29-åringarna tänka sig att bli forskare i framtiden. Motsvarande siffra för kvinnor är 22 procent.

Vag forskningsprofil hos politiska partier

Alternativa fakta och manifestationer för vetenskap har under året krattat den politiska manegen för att fakta och forskning ska hamna i rampljuset under valåret 2018. I dagsläget har dock svenska partier en minst sagt vag forskningsprofil. Sex av tio svenskar svarar vet ej på frågan om vilket politiskt parti som bäst företräder forskningsfrågor. En av tio säger inget parti. Bland den tredjedel som namnger ett parti ligger Miljöpartiet i topp.

– Det skulle kunna vara kopplingen mellan miljöfrågor och vetenskap som ger detta utslag. Men de flesta som svarar Miljöpartiet anger samtidigt att de skulle rösta på ett annat parti om det vore val i dag, säger Maria Lindholm.

Fler än fyra av tio anser att det tas för lite hänsyn till forskning när politiska beslut fattas i Sverige. En tredjedel tycker att det tas lagom hänsyn, och tre procent menar att politiker tar för stor hänsyn till forskning.

Stort förtroende för forskning

Det generella förtroendet för forskning är stort i Sverige; sex av tio har mycket eller ganska stort förtroende, och endast en av tjugo har litet förtroende.

– Många motiverar sitt stora förtroende med att forskning är viktigt och att vi inte har något annat val än att lita på den. Men synen på forskare som seriösa, noggranna och kunniga bidrar också till det höga förtroendet, säger Maria Lindholm.

Bland dem som har litet förtroende för forskning är vanliga anledningar att man anser att pengar har för stort inflytande, eller att man upplever sig ha för lite kunskap för att kunna uttala sig.

Forskning intresserar

Forskning toppar listan över områden som svenskarna är intresserade av, vid en jämförelse med kultur, politik, ekonomi och sport. Drygt två femtedelar är mycket eller ganska intresserade av forskning. I första hand är det medicinsk forskning som svenska folket associerar till ordet forskning. Det är även just medicinska frågor, som fysisk och psykisk ohälsa, som de helst skulle diskutera med forskare om de fick chansen. Även klimatförändringar och miljö ligger högt på samtalslistan.

VA-barometern har genomförts varje år sedan 2002. Resultaten i VA-barometern baseras på cirka 1 000 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning, 16–74 år. Intervjuerna är gjorda av undersökningsföretaget Exquiro. Frågorna som ställs finns att läsa här.

Ta del av VA-barometern 2017/18

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *