VA öppnar upp forskningen i Europa

Det nya EU-projektet ORION ska undersöka hur forskande och forskningsfinansierande organisationer kan bli öppnare och ta in fler samhällsperspektiv. VA är en av nio partnerorganisationer som denna vecka samlas i Barcelona för att starta projektet.

– Vi kommer att hjälpa forskningen att öppna sig mer för omvärlden, ta sig an samhällsutmaningar och utföra forskning på ett sätt som involverar och tar hänsyn till fler intressenter, säger Cissi Askwall, VAs generalsekreterare.

Kärnan i ORION är medskapande-experiment (co-creation experiments) som testar hur forskning inom life science och biomedicin kan göras mer inkluderande för samhället. Experimenten ska involvera många olika aktörer. Här ingår till exempel dialoger kring kontroversiella forskningsområden, och grundforskning där både allmänhet och experter deltar. Projektet ska utmynna i praxis och konkreta verktyg som forskande och forskningsfinansierande organisationer kan använda.

Öppen vetenskap och ansvarsfull forskning

Öppen vetenskap (open science) innebär bland annat att resultat från forskning är öppet tillgängliga, och att fler aktörer får delta i forskning. EU:s medlemsländer beslutade för ett år sedan att EU ska gå mot ett system för öppen vetenskap, men övergången är en stor utmaning.

Syftet med ORION är att ge forskande organisationer och forskningsfinansiärer mer kunskap om utmaningarna med öppen vetenskap. På så vis blir det lättare att göra nödvändiga förändringar, till exempel när det gäller organisation, kultur och beteende. Syftet är också att öka kunskapen och medvetenheten hos forskningsfinansiärer om öppen vetenskap och ansvarsfull forskning och innovation (Responsible Research and Innovation, RRI).

ORION står för Open Responsible research and Innovation to further Outstanding knowledge. Projektet finansieras av EU-kommissionens program Horisont 2020 och kommer att pågå i fyra år. I arbetet ingår ett samarbete med EU-LIFE, en sammanslutning av ledande institut inom life science i 13 europeiska länder.

Läs pressmeddelandet på engelska här.


Lägg till en kommentar