Lettisk medborgarforskning med miljöfokus – ny rapport

Medborgarforskning i Lettland kan handla om allt från fågelobservationer till nedskräpning. Forskare tar hjälp av allmänheten bland annat för att få tillgång till stora datamängder och i utbildningssyfte. Dessa är några av slutsatserna i ett nordiskt-baltiskt samarbetsprojekt, SciDoors där Vetenskap & allmänhet, VA deltagit som partner.

SciDoors-Opening the Doors of Science – Baltic–Nordic Cooperation for Citizen Science Development

Inom ramen för projektet Opening the Doors of Science – Baltic–Nordic Cooperation for Citizen Science Development (SciDoors) har VA tillsammans med det finska initiativet Snowchange Cooperative bidragit till en lägesrapport om medborgarforskning i Lettland. Bakom rapporten står lettiska organisationen Institute for Environmental Solutions (IES).

– Bland annat inom miljöområdet finns många frågor som är gränsöverskridande. För att gynna utvecklingen av medborgarforskning är det värdefullt att knyta kontakter med andra organisationer i den här typen av projekt, lära av varandra och inte minst inspireras, säger VAs kommunikationsstrateg Lotta Tomasson, som medverkade i projektet.

Några exempel på medborgarforskningsprojekt i Lettland är fågelobservationer och nedskräpning i havsmiljö. Allmänheten involveras oftast för insamling av data, snarare än i tidigare steg av forskningsprocessen. Motiven bland forskare för att använda medborgarforskning är bland annat att få tillgång till stora mängder data, utbilda allmänheten och att få människor att bli mer medvetna i miljöfrågor.

Medborgarforskning skulle kunna användas mycket mer i Lettland, och rapportförfattarna anser att det finns en stor utvecklingspotential för metoden.

VAs del i projektet bestod bland annat av rådgivning kring enkäter och texter, samt deltagande i en workshop med allmänheten om medborgarforskning i Lettland där VA pratade om ForskarFredags Massexperiment. Workshopen var en del av evenemanget European Researchers’ Night (där även svenska ForskarFredag ingår) i staden Cēsis i Lettland.

Projektet finansierades av IES och Nordiska Ministerrådet.

Läs rapporten (på engelska) här.


Lägg till en kommentar