Översikt av EU-riktlinjer för forskningsdialog och samverkan

Skapad:

2024-04-24

Senast uppdaterad:

2024-05-15

Den första tematiska rapporten från EU-kommissionens Mutual Learning Exercise on Public Engagement  (MLE PE) har nu publicerats. Rapporten “Overview of public engagement in research & innovation” ger en inledande översikt av internationella och nationella riktlinjer för forskningsdialog och samverkan i Europa samt inspirerande exempel.

MLE är en form av europeiskt kunskapsutbyte som syftar till att främja samarbete, lärande och policyutveckling mellan EU:s medlemsländer och rapporten bygger på resultatet från det första mötet med MLE PE i januari 2024 och ger förutom en översikt av globala policies även en beskrivning av nationella praxis och inspirerande exempel på initiativ och projekt, både på EU-nivå samt i medlemsländerna. Under sektionen inspirerande projekt och initiativ omnämns flera initiativ där Vetenskap & Allmänhet är och har varit inblandade:

Målet med rapporten är att inspirera och hjälpa offentliga aktörer och beslutsfattare i EU att främja och stödja initiativ för att öka forskningssamverkan och allmänhetens deltagande i forskning och innovation.

Det övergripande målet med MLE PE, som pågår under 2024-2025, är att utveckla europeiska riktlinjer och policyrekommendationer, och stödja de som jobbar med forskningskommunikation, dialog och samskapande i Europa samt att ge inspel till framtida europeiska ramprogram för forskning och innovation. 

Under 2024 kommer initiativet att ha fyra tematiska möten som fokuserar på;

  • översikt över vad som sker inom EU inom området  
  • möjligheter och utmaningar för public engagement 
  • analys av riktlinjer och policies 
  • samverkan inom det europeiska forskningsområdet (ERA) i dessa frågor. 

Maria Hagardt, internationell samordnare på Vetenskap & Allmänhet medverkar som nationell expert i MLE PE och har bidragit till delar av den nya rapportens innehåll. Mer information om initiativet finns på EU-kommissionens webbplats.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Maria Hagardt

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *