Resultat från VAs undersökningar publiceras ibland i andra sammanhang än i vår egen rapportserie VA-rapporter. Här finns en förteckning över dessa.

Bild: Mike Thelwall, Stefanie Haustein, Vincent Larivière, Cassidy R. Sugimoto (paper). Finn Årup Nielsen (screenshot). [CC BY 4.0], via Wikimedia Commons

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Winters M., Biermann O., Bohlin G., Bergman M., Brounéus F., Zeebari Z., Nordenstedt H. (2022). Media use and trust during the COVID-19 pandemic: evidence from eight cross-sectional surveys in Sweden. European Journal of Public Health, ckac145, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckac145.

Garrison H., Agostinho M., Alvarez L., Bekaert S., Bengtsson, L., Broglio, E., … & Bertero G. M. (2021). Involving society in science – Reflections on meaningful and impactful stakeholder engagement in fundamental research. EMBO Reports, 22: e54000

Sandén, T., Spiegel, H., Wenng, H., Schwarz, M. & Sarneel, J. M. (2020). Learning science during teatime: using a citizen science approach to collect data on litter decomposition in Sweden and Austria. Sustainability, 12, 7745.

Lakomý, M., Hlavová, R., Machackova, H., Bohlin, G., Lindholm, M., Bertero, M. G., & Dettenhofer, M. (2020). The motivation for citizens’ involvement in life sciences research is predicted by age and gender. PLoS ONE, 15(8): e0237140.

Brounéus, F., Lindholm, M., & Bohlin, G. (2019). Telling it straight — a focus group study on narratives affecting public confidence in science. JCOM – Journal of Science Communication, 18(05), A03.

Nygren, T., Brounéus, F., & Svensson, G. (2019). Diversity and credibility in young people’s news feeds: A foundation for teaching and learning citizenship in a digital era. Journal of Social Science Education, 18(2), 87–109.

Kullenberg, C., Rohden, F., Björkvall, A., Brounéus, F., Avellan-Hultman, A., Järlehed J, … & Westberg, G. (2018). What are analog bulletin boards used for today? Analysing media uses, intermediality and technology affordances in Swedish bulletin board messages using a citizen science approach. PLoS ONE, 13(8): e0202077.

Kasperowski, D. & Brounéus, F. (2016). The Swedish mass experiments – a way of encouraging scientific citizenship?. JCOM – Journal of Science Communication, 15(01), Y01.

Wall, E. (2016).Visualizing risk: using participatory photography to explore individuals’ sense-making of risk. Journal of Risk Research, 19, 347–363.

Marklinder, I. & Eriksson, M. (2015). Best-before date – food storage temperatures recorded by Swedish students. British Food Journal, 117(6), 1764–1776.

Persson Waye K., Magnusson L., Fredriksson S., & Croy, I. (2015). A Screening Approach for Classroom Acoustics Using Web-Based Listening Tests and Subjective Ratings. PLoS ONE, 10(1): e0116572.

Antologier, bokkapitel, rapporter och populärvetenskapliga tidskrifter

Askwall, C., Garrison, H., Söderström, C (2022). Forskning för alla! Förslag till en svensk plattform för att kommunicera vetenskap. Vetenskapsrådet

Bohlin, G. (2022). Forskning och politik – Lösa förbindelser eller lyckligt äktenskap? I N. Bolin, K. Falasca, M. Grusell (Red.) Snabbtänkt 2.022 – reflektioner från valet 2022 av ledande forskare (s.27). Sundsvall: Mittuniversitetet, DEMICOM

Ziegler, R., Bohlin, G., Schäfer, M., & Bucchi, M. (2022). Trust in science during challenging times of a global pandemic. I Boulanger (Red.), Proceedings of Science & You 2021 (s.566–567). Université de Lorraine.

Bohlin, G. & Borgström, D. (2022). Nya vägar för kriskommunikationen – för dig som är kommunikatör i offentlig sektor. MSB2001. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Bohlin, G. & Rådström, L. (2021). Vägledning för kommunikation under kriser – Forskningsbaserade metoder med fokus på beteendeförändring och exempel från covid-19-pandemin. MSB1816. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Hansson, Jan-Håkan (red.) (2021). Nysta-rapporten -– Civilsamhällets svar på hur vi kan stärka samhällskontraktet, demokratin och välfärden

Bergman, M., Bohlin, G., Mehra, H., Neiman M. (2021). Generation Ekvation – En rapport om barn och ungas attityder till skola, skolämnen och lärande i Sverige, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Bohlin, G., Bergman, M. & Brounéus, F. (2021). Allmänhetens syn på medierapporteringen om corona. I B. Johansson & L. Truedson (Red.), Journalistik i coronans tid. Stockholm: Institutet för mediestudier, s. 144-155.

Askwall, C., Budtz Pedersen D., Crivello, V., Deane T., Degett J., Foxen S., Klinkert A., Lewandowsky S., Sanchez A., Ramalho R., Tibi E. & Winkels E. (2021) Communicating Science in Times of Covid-19 A Selective Overview of Good Practices, COST CCA in Science and Technology.

Askwall, C., Bucchi, M., Fähnrich, B., Trench, B. & Weißkopf, M. (2021) Trust in science: assessing pandemic impacts in four EU countries. PCST Network and EUSEA (European Science Engagement Association).

Brounéus, F. (2021). Hur uppstår antibiotikaresistens? I Hansson, K., Lenander, C., Loodin H. & Brounéus, F. (Red.), Efter Antibiotika: Om smitta i en ny tid (s. 10–13). Stockholm: Fri Tanke.

Askwall, C. & Ljungström, V. (2020). Forskning.framsyn – En undersökning av hur forskning kommuniceras i Sverige och Europa i dag och framöver. Stockholm: Forskning & Framsteg och Vetenskap & Allmänhet.

Askwall, C. & Ljungström, V. (2020). Research.Foresight – A study investigating how research is communicated in Sweden and Europe today and in the future. Stockholm: Forskning & Framsteg och Vetenskap & Allmänhet.

Bohlin, G. & Bakker, J. (2020). Forskning om forskningskommunikation i Sverige. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Bohlin, G. & Askwall, C. (2020). Il rapporto degli Svedesi con la scienza e la tecnologia. I G. Pellegrini & A. Rubin (Red.), Annuario Scienza Tecnologia e Società 2020. Vicenza: Observa Science in Society.

Jönsson, A. M. (2020). Polariserat forskningsförtroende –utbildningsnivå och partisympatier vattendelare. I U. Andersson, A. Carlander & P. Öhberg (Red.), Regntunga skyar (s. 75–92). Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Bergman, M. (2019). Nyckelpigeförsök med AI & medborgarforskare. Yrfän,(3),13–15.

Brounéus, F. (2019). Medborgarforskning som folkbildning. I Abrahamsson, K., Eriksson, L., Myrstener, M., Svensson, L., & Persson, T. (Red.), Folkbildning & Forskning – Årsbok 2019 (s. 67–70). Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning.

Tomasson, L. (2019). Hur vet du det? Att skärskåda alternativa fakta. I K. Abrahamsson, L. Eriksson, M. Myrstener, L. Svensson & T. Persson (Red.), Folkbildning & Forskning – Årsbok 2019 (s. 151–154). Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning.

Jönsson, A. M. (2019). Forskningsutmaningar (i storm och stiltje). I U. Andersson, B. Rönnerstrand, P. Öhberg & A. Bergström. Storm och stiltje. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Bohlin, G. (2018). Hur vet du det? Valets (och mellanvalstidens) viktigaste fråga. I L. Nord, M. Grusell, N. Bolin, & K. Falasca (Red.) Snabbtänkt – reflektioner från valet 2018 av ledande forskare (s. 20). Sundsvall: Mittuniversitetet, DEMICOM.

Nygren, T. & Brounéus, F. (2018). The News Evaluator. Evidence-based innovations to promote digital civic literacy. I: Y. Andersson, U. Dalquist & J. Ohlsson (Red.), Youth and news in a digital media environment– Nordic-Baltic perspectives (s. 19–28). Göteborg: Nordicom.

Billgren Askwall, C. (2017). Dialog mellan forskare, folk och folkvalda – en förutsättning för förtroende. I Att vara brygga mellan forskning och politik – en festskrift från nya ESO:s 10-årsjubileum. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2017:8 (s. 25–42). Stockholm: Elanders.

Norén Bretzer, Y. (2017). Förtroendegapet mellan forskningsinstitutioner och forskare. I U. Andersson, J. Ohlsson, H. Oscarsson & M. Oskarson (Red.), Larmar och gör sig till. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Bergström, A. & Oscarsson, H. (2015). Svensk forskningsopinion 2002–2014. I A. Bergström, B. Johansson, H. Oscarsson & M. Oskarson (Red.), Fragment. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Andersson, U. (2014). Forskningsfusk och allmänhetens förtroende för forskning. I H. Oscarsson & A. Bergström (Red.), Mittfåra och marginal. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Holmberg, S. & Weibull, L. (2013). Fallet för forskningsförtroendet fortsätter. I L. Weibull, H. Oscarsson & A. Bergström (Red.), Vägskäl. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Holmberg, S. & Weibull, L. (2011). Förtroendet för forskningen fortsätter falla. I S. Holmberg, L. Weibull & H. Oscarsson (Red.), Lycksalighetens ö. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Holmberg, S. & Weibull, L. (2010). Forskningsförtroendet fortsatt fallande. I S. Holmberg & L. Weibull (Red.), Nordiskt ljus. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Holmberg, S. & Weibull, L. (2009). Forskarsamhället kan inte andas ut. I S. Holmberg & L. Weibull (Red.), Svensk höst. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Holmberg, S. & Weibull, L. (2008). Förtroendeförsvagningen för forskningen. I S. Holmberg & L. Weibull (Red.), Skilda världar. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Vetenskap & Allmänhet (2008). Public Opinion in Sweden on the Use of Animals in Research. Vetenskapsrådets rapportserie 2008:8. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Holmberg, S. & Weibull, L. (2007). Forskningsförtroendet försvagas. I S. Holmberg & L. Weibull (Red.), Det nya Sverige. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Holmberg, S. & Weibull, L. (2006). Sjunkande förtroende för forskning. I S. Holmberg & L. Weibull (Red.), Du stora nya värld. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Holmberg, S. & Weibull, L. (2005). Viktigt med forskning på världsbästanivå. I S. Holmberg & L. Weibull (Red.), Lyckan kommer, lyckan går. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Holmberg, S. & Weibull, L. (2004). Vetenskapen står stark i folkopinionen. I S. Holmberg & L. Weibull (Red.), Ju mer vi är tillsammans. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Holmberg, S. & Weibull, L. (2003). Mer forskning. I S. Holmberg & L. Weibull (Red.), Fåfängans marknad. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.