Hur ska forskningen kunna komma till nytta om den inte kommuniceras? Att kunna förklara sin forskning på ett begripligt sätt blir allt mer betydelsefullt. I ett medielandskap som ändras i allt snabbare takt ställs forskningskommunikationen inför nya utmaningar.

FFF

I samband med Vetenskapsfestivalen skapas sedan 2013 en mötesplats och ett nätverk öppet för alla slags aktörer inom området forskningskommunikation.

Arrangörer är forskningsrådet Forte, KK-stiftelsen, Knut & Alice Wallenbergs stiftelse, Mistra, Ragnar Söderbergs stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskap & Allmänhet, Vetenskapsfestivalen, Vetenskapsrådet och Vinnova.

Senaste om Forum för forskningskommunikation:


| Vetenskap & Allmänhet

Projektpitchar, medborgarinvolvering och kunskapskiosker när vision ska bli verklighet

Hur omsätter vi all den kunskap som forskningen genererar och hur gör vi verklighet av bra idéer? Svaren ges under årets upplaga av Forum för forskningskommunikation, Nordens största konferens och mötesplats för dig som jobbar med att kommunicera forskning. Årets tema Från vision till verklighet behandlas både genom framåtblickar och praktiska workshops, varav tre arrangeras av VA.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Påverkan – fint, fult eller farligt?

Var går gränsen för när en forskare eller forskningskommunikatör blir lobbyist? Hur hjälper man allmänheten att skilja mellan vetenskap och “hittepå”? Vad kan en kommunikatör göra när någon påstår att något är fel, i syfte att förvränga fakta? Det var några av de frågor som deltagarna fick diskutera och fundera på under 2019 års upplaga av Forum för forskningskommunikation.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Why should the public be involved in science?

“For research to be really impactful, the public has to be involved. They need to understand the research and we need to help to connect the research to what people care about,” says Imran Khan, Head of Public Engagement at Wellcome Trust in the UK, one of the world’s largest research funders. But do the public wish to be involved in science? The German and Swedish Science Barometers, the EU-project ORION Open Science European public attitudes survey and the Wellcome Trust Global Monitor have all asked this question.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

London Calling – Science Communication Forum showcases British expertise

Britain is often seen as a leader in public engagement and activity that creates dialogue between scientists, the public, media and politicians. A Science Communication Forum held in April in Gothenburg brought together over 350 science communicators from across Sweden to gain inspiration from four leading British experts on public engagement. The Swedish Minister for Higher Education and Research, Helene Hellmark Knutsson, also participated in the event. 

Läs vidare

| Lena Söderström

London Calling – Forum för Forskningskommunikation

Storbritannien ses ofta som en förebild när det gäller dialog mellan forskare, allmänhet, media och politiker. På Forum för Forskningskommunikation den 15 april i Göteborg samlades runt 350 forskningskommunikatörer för att inspireras av fyra ledande brittiska experter på public engagement[1]. Forumet gästades också av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

London Calling – Forum for Science Communication

The UK is considered to be a role model for public engagement and dialogue between scientists, society, the media and politicians. Prominent British experts shared their experiences at the Forum for Science Communication on Wednesday afternoon 15 April and you can watch their presentations below.

Läs vidare