Kategori: Påverkans- & utvecklingsprojekt

Vi vill påverka för att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare

Samverkan och dialog behövs också – kommentar angående…

Hösten är här och tempot i den forskningspolitiska debatten har ökat. I dag skriver Jan Björklund på DN Debatt om att satsa mer på elitforskning. Läs mer

Skapad:

2012-08-30 |

Uppdaterad:

2022-01-10

ESOF-session: ”Forskarna måste känna att samverkan är viktigt!”

Vid Euroscience Open Forum i Dublin arrangerade VA en välbesökt session på temat kommunikation mellan forskare och allmänhet. Några av slutsatserna var att det krävs… Läs mer

Skapad:

2012-07-27 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Motivators for public engagement – ESOF round table

“Engagement should tap into a scientist’s core values”. “Bad engagement is worse than no engagement at all”. “The whole culture of science and society needs… Läs mer

Skapad:

2012-07-16 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Yttrande över betänkandet ”Kvalitetssäkring av forskning och utveckling…

Inrätta vetenskapliga råd vid alla FoU-myndigheter, bygg upp nätverk mellan handläggare och anordna seminarier för erfarenhetsutbyte. Det är några konkreta rekommendationer från utredningen om omfattning… Läs mer

Skapad:

2012-07-16 |

Uppdaterad:

2022-12-16

Scientific Culture and its place in Swedish Society

Scientific culture in Sweden in relation to policy decisions and economic success is the subject of a new report by VA. Part of the EU-funded… Läs mer

Skapad:

2012-06-29 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Remissvar: Trygga doktorander främjar samverkansarbetet

VA har som remissinstans yttrat sig om ”förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för”.  Läs mer

Skapad:

2012-06-19 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Yttrande: åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor

Vetenskap & Allmänhets yttrande över promemoria om förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för… Läs mer

Skapad:

2012-06-19 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Stress & the City – Science & Society…

Allt fler bor allt trängre, i allt större städer. Hur påverkas människan av det höga tempot i dessa miljöer? Och vad säger hjärnforskningen om hur… Läs mer

Skapad:

2012-05-23 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Yttrande över rapporten ”Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och…

Det vore bra att mäta lärosätenas samverkan med omvärlden, men fel att använda uppdragsutbildning och -forskning som ensidig indikator. Läs mer

Skapad:

2012-03-16 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Yttrande över EU-kommissionens förslag Horizon 2020

Vetenskap & Allmänhets yttrande över EU-kommissionens förslag till nytt ramprogram för forskning och innovation – Horizon 2020 (U2011/6661/F) Läs mer

Skapad:

2012-01-23 |

Uppdaterad:

2022-01-10

RRI: the Future of Science and Society in…

Excellent science, competitive industries and a better society are the ambitious aims of Horizon 2020, the new European framework programme for research and innovation. With… Läs mer

Skapad:

2012-01-20 |

Uppdaterad:

2023-08-11

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]