Kategori: Påverkans- & utvecklingsprojekt

Vi vill påverka för att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare

Hysterin kring pandemin – Science & Society 2010…

Sveriges strategi för att möta den annalkande nya influensan var lyckad. Visserligen dog fler unga än i en vanlig säsongsinfluensa, men smittspridningen begränsades mycket bra. Läs mer

Skapad:

2010-05-10 |

Uppdaterad:

2022-12-20

ODE/Samverkan och nytta i SLU-tappning

Referat från session på Högskoleverkets informatörskonferens Den första delen av seminariet handlade om projektet Omvärldsdialog och engagemang, ODE. Seminariet hölls av Anders Sahlman, tidigare projektledare… Läs mer

Skapad:

2010-05-07 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Hur klarade Sverige svininfluensan? Seminarium 20 april

Massor av handsprit, massvaccinering och massiv medierapportering präglade hösten. Valde Sverige rätt strategi inför den annalkande pandemin? Läs mer

Skapad:

2010-04-12 |

Uppdaterad:

2022-12-20

När ”samverkan” går för långt

Universitetens samverkansuppgift handlar om att kommunicera, samverka och ha utbyte med det omgivande samhället. Det handlar bland annat – men inte bara! – om samarbete… Läs mer

Skapad:

2010-03-24 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Släpp ut kunskapen i samhället!

Kunskap från Sveriges universitet och högskolor tas inte tillräckligt till vara, vare sig i debatten eller inför politiska beslut. Det framför KVA, IVA, KSLA och… Läs mer

Skapad:

2010-03-11 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Skapad:

2010-03-11 |

Uppdaterad:

2022-01-10

VA inför forsknings- och innovationspropositionen: Satsa på samverkan!

Det finns ett stort gap mellan forskarvärlden och samhället. Men gapet kan överbryggas – om formella strukturer och individuella attityder förändras! VA föreslår regeringen att… Läs mer

Skapad:

2010-01-22 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Yttrande över betänkandet ”En hållbar lärarutbildning” (SOU 2008:109)

Vetenskap & Allmänhets, VAs, yttrande över betänkandet ”En hållbar lärarutbildning”. Läs mer

Skapad:

2009-03-19 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Kunskap och samhälle = kunskapssamhälle?

Vetenskapsrådet och Vetenskap & Allmänhet fanns på plats i Visby under Almedalsveckan 2008 med ett gemensamt seminarium som berörde kunskapssamhället. Ett sjuttiotal kvalificerade deltagare samlades… Läs mer

Skapad:

2008-07-28 |

Uppdaterad:

2022-12-19

Samverkan på frammarsch

Samverkansuppgiften är nu ett etablerat förhållningssätt på Sveriges universitet och högskolor. Det visar Högskoleverkets uppföljning av hur lärosätena samverkar med det omgivande samhället. Läs mer

Skapad:

2008-06-02 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Yttrande över betänkandet ”Forskningsfinansiering – kvalitet och relevans”.

Kunskap är grunden för samhällets utveckling, tillväxt och välfärd. Vetenskapen påverkar människors vardag och svenskarnas tilltro till forskningens möjligheter att lösa viktiga mänskliga problem är… Läs mer

Skapad:

2008-05-30 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Stöd för samverkan saknas

Svenska forskare är mycket positiva till att samverka med omvärlden. Men stödet för samverkan är alltför svagt. Det visar en stor undersökning gjord vid Internationella… Läs mer

Skapad:

2007-12-24 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]