Kategori: Påverkans- & utvecklingsprojekt

Vi vill påverka för att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare

Yttrande över EU-kommissionens förslag Horizon 2020

Vetenskap & Allmänhets yttrande över EU-kommissionens förslag till nytt ramprogram för forskning och innovation – Horizon 2020 (U2011/6661/F) Läs mer

Skapad:

2012-01-23 |

Uppdaterad:

2022-01-10

RRI: the Future of Science and Society in…

Excellent science, competitive industries and a better society are the ambitious aims of Horizon 2020, the new European framework programme for research and innovation. With… Läs mer

Skapad:

2012-01-20 |

Uppdaterad:

2023-08-11

Satsa på samverkan i forskningspropositionen!

Låt forsknings- och innovationspropositionen genomsyras av åtgärder för att stimulera samverkan och kunskapsflöde mellan forskning och samhälle! Det är budskapet i Vetenskap & Allmänhets, VAs,… Läs mer

Skapad:

2011-12-22 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Yttrande inför den Forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Vetenskap & Allmänhets, VAs, yttrande till Utbildningsdepartementet inför den kommande Forsknings- och innovationspolitiska propositionen. Läs mer

Skapad:

2011-12-22 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Belöna dialog med samhället!

Debattartikel i Upsala nya tidning, UNT 28/6 2011 Svensk forskning har tappat förtroende hos allmänheten. För att komma till rätta med problemet måste regeringen skjuta till… Läs mer

Skapad:

2011-06-28 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Skapad:

2011-06-14 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Skapad:

2011-05-29 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Forskning och skola – ett möte med förhinder?

Struntar svensk skola i hur barns hjärnor fungerar? I vilken utsträckning används nya forskningsrön när läroplaner skrivs om och skolreformer planeras? Hur vi kan överbrygga… Läs mer

Skapad:

2011-05-25 |

Uppdaterad:

2022-12-20

VA demands that society be placed at the…

The public should be made a key partner in the research process! This is the message from VA in response to a Green paper published… Läs mer

Skapad:

2011-05-06 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Bättre samverkan inom skolforskningen efterlyses av utbildningsutskottet

Ett enigt utbildningsutskott anser att forskningen om skolan behöver utvecklas och att forskningens samverkan med beslutsfattarna behöver stärkas.  I ett pressmeddelande skriver utbildningsutskottet att forskningsresultaten… Läs mer

Skapad:

2011-04-18 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Intresset för samverkan ökar i Europa

Omfattningen av forskares kontakter med det omgivande samhället varierar mycket i olika delar av Europa. Det visar en ny kartläggning av utvecklingen i 38 länder. Läs mer

Skapad:

2011-04-14 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]