Bättre samverkan inom skolforskningen efterlyses av utbildningsutskottet

Skapad:

2011-04-18

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Ett enigt utbildningsutskott anser att forskningen om skolan behöver utvecklas och att forskningens samverkan med beslutsfattarna behöver stärkas.  I ett pressmeddelande skriver utbildningsutskottet att forskningsresultaten inom skolforskningen måste förmedlas vidare till de som arbetar inom skolan på ett bättre sätt idag. Utskottet vill också se att fler yrkesverksamma lärare bör få möjlighet att forska.

Utskottet vill att regeringen får i uppdrag av riksdagen att se till att skolforskningen får en starkare och tydligare samverkansuppgift. Dessutom vill utskottet se att fler yrkesverksamma lärare får möjlighet till egen forskning, ett förslag som grundar sig på att utskottet stödjer ett motionsförslag från Socialdemokraterna.
VA arbetar med vikten av samverkan bland annat inom ramen för projektet ODE.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Kommentarer om “Bättre samverkan inom skolforskningen efterlyses av utbildningsutskottet

Och då måste alla lärosäten erbjuda doktoranderna anställningstjänst med rimlig lön ist för att leva på bidrag och faller utanför socialförsäkring och pensionssystemet. Det är sorligt att intelligenta människor får dålig levnadsstandard och därigenom lägre status pga deras ambitioner!! Jag tänker redan nu på hur kommer jag att klara mig ekonomisk om jag söker forskning, så borde det inte vara!!!

Och då måste alla lärosäten erbjuda doktoranderna anställningstjänst med rimlig lön ist för att leva på bidrag och faller utanför socialförsäkring och pensionssystemet. Det är sorligt att intelligenta människor får dålig levnadsstandard och därigenom lägre status pga deras ambitioner!! Jag tänker redan nu på hur kommer jag att klara mig ekonomisk om jag söker forskning, så borde det inte vara!!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *