Lyft fram samverkansförebilder! – VAs inspel till forskningspropositionen

Pressmeddelande 120131

Stimulera samverkan och kunskapsflöde mellan forskning och samhälle! Det är huvudbudskapet i Vetenskap & Allmänhets, VAs, inspel till Utbildningsdepartementet inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen.


Forskningsbaserad kunskap måste delas om den ska komma till användning. Utbyte av kunskap, idéer och resultat mellan forskningen och samhället i stort gynnar båda parter och behövs för att utveckla Sverige, såväl ekonomiskt som demokratiskt och kulturellt. Dessutom stärks forskningens kvalitet och relevans.

– Forskare får nya perspektiv, större kunskap och stärkt kompetens genom dialog med det omgivande samhället. På så sätt utvecklas både forskning och utbildning, säger Cissi Askwall, VAs generalsekreterare.

Ett sätt att inspirera och skapa incitament för samverkan är att synliggöra goda exempel. I Storbritannien finns en framgångsrik modell, Beacons for Public Engagement. Sex brittiska universitet valdes ut som särskilda förebilder och fick medel för att utveckla olika former av samverkan och sprida kunskap och erfarenheter till andra lärosäten. VA föreslår en liknande satsning i Sverige.

Ytterligare tre förslag förs fram i inspelet:

  • Genomför pilotförsök med deltagarprocesser om forskning
  • Utveckla metoder för att mäta och belöna dialog och samverkan
  • Ställ krav på omvärldsdialog för de forskare som tar emot forskningsanslag

– Forskningsråden är nyckelaktörer när det gäller att skapa incitament för samverkan. Genom att ställa krav på kommunikation kan finansiärerna stimulera en kulturförändring, säger Cissi Askwall.
Dessutom rekommenderar VA att forskningspropositionen lyfter fram vikten av att forskningsanknutna aktiviteter erbjuds i hela landet, inte minst för unga.

Ta del av hela VAs yttrande till Utbildningsdepartementet eller kontakta:
Cissi Askwall, generalsekreterare VA, 070-626 44 74, [email protected]
Karin Hermansson, kanslichef VA, 070-867 66 77, [email protected]

Högupplösta bilder för publicering:
www.v-a.se/om-va/press/pressbilder/

Vetenskap & Allmänhet, VA, vill främja dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former om forskning som engagerar. VA utvecklar också ny kunskap om relationerna forskning – samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 80-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar. Se även www.v-a.se

 

 

 


Kommentering är avstängd.