Nyhetsvärderaren på lista över innovativ svensk forskning

Skapad:

2019-03-21

Senast uppdaterad:

2023-08-11

Tisdagen den 19 mars släppte Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) sin första 100-lista över svensk forskning med potential att skapa samhällsnyttiga och affärsmässiga innovationer. Ett av projekten på listan var VAs samarbetsprojekt Nyhetsvärderaren. Vi ställer tre frågor till Fredrik Brounéus som koordinerar projektet från VAs sida.

Personer står och pratar runt ett bord
Thomas Nygren, docent i historia vid Uppsala universitet och projektledare för Nyhetsvärderaren, berättar om projektet vid R2B Summit. Foto: Fredrik Brounéus, VA

Forskarna från IVA:s 100-lista fick presentera sina projekt för ett hundratal företag vid R2B Summit i IVA:s lokaler i Stockholm den 20 mars. Syftet med R2B (Research to Business) Summit är att stimulera att forskning ska leda till innovation och ökad konkurrenskraft för Sverige. Årets tema var digitalisering.

Hej Fredrik! Vad gjorde Nyhetsvärderaren på R2B Summit?

Vi berättade om projektet för representanter för näringslivet, som är intresserade av just innovationer kopplade till digitalisering. Från vår sida såg vi evenemanget som ett utmärkt tillfälle att få kontakter och råd kring hur vi kan få till stånd en hållbar finansiering och distribution av Nyhetsvärderaren, både i Sverige och internationellt. Det var förstås hedrande att projektet valdes ut till IVA:s lista, och väldigt inspirerande att träffa andra forskare och innovatörer och höra om deras utmaningar.

Vad händer i Nyhetsvärderaren just nu?

Det är flera aktiviteter som pågår parallellt. Forskarteamet vid Uppsala universitet undersöker vilka effekter det digitala verktyget har på användares källkritiska förmåga. Samtidigt håller de på att lägga grunden till det som ska bli självtestet – där användare ska kunna få ett kvitto på hur bra eller dåliga de är på digital källkritik. Utvecklarna på RISE har uppdaterat verktygets utseende och funktioner, och under våren kommer Videnskab.dk att låta danska ungdomar använda en översatt version av verktyget inför valet i Danmark.

När kommer ni att lansera en färdig version av Nyhetsvärderaren?

Den ursprungliga planen var att släppa verktyget i mitten av 2020, men det har hänt ett och annat på vägen som har gjort att vi troligen måste skjuta upp lanseringen. Den viktigaste punkten är att vi upptäckte att verktyget inte hade de effekter som vi förväntat oss, och att vi därför behöver göra justeringar och nya undersökningar. Men det är just detta som skiljer Nyhetsvärderaren från andra initiativ kring digital källkritik – att det är baserat på vetenskap – och då är det naturligt att processen ser ut på det här viset. Och det är också det som gör projektet så spännande för oss som jobbar i det.Nyhetsvärderaren är ett samarbete mellan Vetenskap & Allmänhet, Uppsala universitet och forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden. Projektet finansieras av Vinnova och Uppsala universitet.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *