Hur vet du det? – Samtal om kunskapsresistens, förvrängda fakta och falska nyheter

Förutfattade meningar, förvrängda fakta och rena felaktigheter förekommer flitigt i samhällsdebatten. Samtidigt betonas vikten av källkritik och att grunda beslut i evidens och forskning. Vad beror utvecklingen på och hur kan vi alla bidra till en faktabaserad världsbild?

Under Vetenskapsfestivalen i Göteborg samtalade vi om dessa aktuella frågor som en del i kampanjen #Hurvetdudet?

Se inspelningen från seminariet den 21 april 2018 ovan.

Medverkande:
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet
Olof Johansson-Stenman, professor i nationalekonomi, Göteborgs universitet
Maria Gunther, vetenskapsredaktör, Dagens Nyheter

Samtalsledare: Anders Sahlman, Vetenskap & Allmänhet

 


Lägg till en kommentar