VA: Stöd samspelet forskning – samhälle i EU:s nästa ramprogram

Medborgarforskning, Ansvarsfull forskning och innovation (RRI) och projekt som stärker samspelet mellan vetenskap och samhälle. Det är tre aspekter som är viktiga att ha med i EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation, skriver Vetenskap & Allmänhet, VA, i ett inspel till Utbildningsdepartementet.

ForskarFredag är en del av europeiska Researchers’ Night under EU:s ramprogram Horisont 2020. Här bild från på ForskarFredag 2016 i Umeå. Foto: Umevatoriet.

Inför förberedelsearbetet med EU:s nästa ramprogram efter Horisont 2020 har Utbildningsdepartementet efterfrågat synpunkter från svenska nationella aktörer. VA var en av 30-talet organisationer som deltog i en hearing i början av 2017 om hur nästa ramprogram bör utformas.

I en skrivelse till departementet utvecklar VA sina synpunkter. Bland annat understryks att ett särskilt arbetsprogram för SwafS, Science with and for Society, bör finnas med även i nästa ramprogram, liksom att medborgarforskning (Citizen Science), där allmänheten aktivt medverkar i forskningsprojekt, bör prioriteras.

– Sverige bör också agera för att Ansvarsfull forskning och innovation, RRI (Responsible Research and Innovation), fortsatt lyfts fram som ett bra sätt att involvera alla berörda intressenter i forskning och innovation, säger Cissi Askwall, generalsekreterare VA.

Ta del av hela inspelet.


Lägg till en kommentar