GÄSTKRÖNIKA: Amerikaanalys.se

Skapad:

2017-01-19

Senast uppdaterad:

2023-08-14

Intresset för USA har länge varit stort i Sverige. Det kan förklaras av den stora emigrationen, våra handelsrelationer, vår tillgång till amerikansk film och populärkultur samt vårt flitiga resande till den amerikanska kontinenten.

Amerikansk politik har också fascinerat och presidenter som Franklin Roosevelt och John F. Kennedy var både populära och beundrade i Sverige. Även då vi varit kritiska mot amerikansk politik, som t.ex. under Vietnamkriget eller kriget mot terrorismen i George W. Bushs regi, har intresset fortsatt och t.o.m. förstärkts. Och inte minst när Barack Obama i sin valkampanj lovade en annan värld byggd på dialog och förändring blev själva valprocessen i USA något som allt fler valde att följa nära.

Om det intensiva intresset för de senaste amerikanska presidentvalen är mediestyrt eller bygger på en genuin nyfikenhet bland oss svenskar råder det delade meningar om. Men faktum är att de senaste presidentvalen har bevakats av svenska medier i nästan lika stor omfattning som våra egna svenska riksdagsval. Detta kräver enorma resurser men förpliktigar också i såväl hur saker speglas som vad som tas upp. Huruvida det är skäligt att följa konvent och debatter och kommentera allt som rör dessa är viktigt att kritiskt diskutera, men också i vilken omfattning forskningsbaserad kunskap får plats.

Ofta är våra kunskaper om USA selektiva. Det finns delar av det amerikanska samhället som vi känner väl och t.o.m. identifierar oss med. Samtidigt står vi främmande och okunniga inför andra aspekter. Alltför ofta tenderar vi att projicera egna förhoppningar och åsikter om vad USA är eller borde vara på landet, vilket försvårar förståelsen för vad som händer.

Inläggen grundas på systematiserad, forskningsbaserad kunskap och källkritiskt förhållningssätt men paketeras lättillgängligt och populärvetenskapligt

Som en del av alla de USA-kännare som deltar i samhällsdebatten och i speglingen av amerikanska val kände vi ett stort behov av en plattform även för frågor som inte alltid passar in i det vanliga medieflödet; av att som forskare få vara med och avgöra vad som är viktigt att ta upp och att få göra det i en form som inte styrs av mediernas gränser.

I vår blogg amerikaanalys.se är ambitionen även att ge intresserade möjlighet att få förståelse för det som nu sker i en vidare kontext och med hjälp av historiska jämförelser, liksom att visa på komplexiteten, hur saker hänger samman och hur de kan förstås från olika perspektiv. Inläggen grundas på systematiserad, forskningsbaserad kunskap och källkritiskt förhållningssätt men paketeras lättillgängligt och populärvetenskapligt.

För att kunna spegla olika fenomen och frågor har vi knutit till oss gästbloggare med olika forskningsbakgrunder samt en journalist med flera decenniers erfarenhet från Washington DC som kan skildra det som händer från plats.

Många lärare har också kontaktat oss och understrukit värdet av bloggen för deras undervisning

Bloggen fick många följare under presidentvalåret 2016 och vi har fått positiv respons från såväl allmänt intresserade som journalister och personer inom näringsliv och politik. Många lärare har också kontaktat oss och understrukit värdet av bloggen för deras undervisning.

Just det skulle vi vilja ta fasta på framåt genom att utveckla olika delar för skolan, t.ex. länkar till artiklar och nyhetsinslag. Vi vill också försöka spegla fler aspekter av det amerikanska samhället. Vi som i dag huvudsakligen skriver på bloggen är historiker, statsvetare och medievetare, men vi hoppas kunna knyta till oss även nationalekonomer, sociologer och kulturvetare.

Med tanke på den nya osäkerheten i hela (väst)världen kring vad som sker politiskt, inte minst vad Donald Trump som president kan komma att innebära, kan värdet av bloggen inte underskattas. Den faktaresistens vi bevittnat på senare år och baksidorna med sociala medier där nyheter och åsikter som inte alltid grundas på sanning sprids ger oss ytterligare anledning att fortsätta med och utvidga bloggen. Genom den vill vi ge verktyg och alternativ till alla som söker beskrivningar av amerikansk politik grundade på kunskap.

/Frida Stranne och Dag Blanck

Läs mer om bloggen AMERIKAANALYS.SE här.


Frida Stranne är doktor i freds- och utvecklingsforskning och lektor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Hon har undervisat i många år i internationella relationer och internationell politik med särskilt fokus på amerikansk in- och utrikespolitik. Sedan hösten 2015 är hon knuten till Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) vid Uppsala universitet som gästforskare och gästlärare.

Dag Blanck är professor i nordamerikastudier och föreståndare för Svenska Institutet för Nordamerikastudier (SINAS) vid Uppsala universitet.

Läs mer om VAs medlemsorganisationer Uppsala universitet här och Högskolan i Halmstad här.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *