Högskolan i Halmstad grundades 1983 och har cirka 600 anställda och drygt 9 000 studenter.

Merparten av Högskolans forskning och utbildning ryms inom tre områden: innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil. Dessa områden utgör en bas för lärosätets verksamhet och det är även inom dessa som Högskolan erbjuder utbildning på forskarnivå. Här finns 50 professorer och ett hundratal doktorander.

Högskolan i Halmstad har varit medlemmar i Vetenskap & Allmänhet sedan 2013. Följ universitetet via deras mediekanaler till höger.

 

Läs gästkrönika nedan:


| Vetenskap & Allmänhet

GÄSTKRÖNIKA: Amerikaanalys.se

Intresset för USA har länge varit stort i Sverige. Det kan förklaras av den stora emigrationen, våra handelsrelationer, vår tillgång till amerikansk film och populärkultur samt vårt flitiga resande till den amerikanska kontinenten.

Läs vidare