Forskningsrapportering i svensk press – en pilotstudie

I en pilotstudie har Vetenskap & Allmänhet, VA, tillsammans med SOM-institutet vid Göteborgs universitet undersökt hur svenska tryckta medier rapporterar om forskning.

Pilotstudien är en del av den större studien Fusk och förtroende – en studie av medierapportering om forskningsfusk och förtroendet för forskning (VA-rapport 2014:3). I foldern presenteras pilotstudien i sammanfattad och uppdaterad form (november 2015).

Ladda ned pilotstudien

Läs mer om VAs studieprojekt rörande JOURNALISTER & MEDIA


Lägg till en kommentar