VA svarar på förslaget på nytt ramprogram – Horizon 2020

Skapad:

2012-01-23

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Nu har vi på VA som remissinstans skickat in vårt remissvar till Utbildningsdepartementet på EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 – Horizon 2020.

Det har varit intressant läsning och det förslagna programmet på 80 miljarder euro lär få stor påverkan på forskning och innovation inom EU framöver. Förslaget från kommissionen föreslår utökade satsningar och i dessa ekonomiskt svåra tider kommer det säkerligen att leda till en hel del diskussioner. I mitten av 2013 beräknas förhandlingarna vara klara och i slutet av 2013 förväntas programmet antas, för att sedan träda ikraft i januari 2014.

Programmet beskrivs så här i pressmeddelandet från kommissionen:

”- Vi behöver en ny vision för europeisk forskning och innovation i en dramatiskt
förändrad ekonomisk miljö. Horisont 2020 ger direkt stimulans till ekonomin och
säkerställer vår vetenskapliga och tekniska bas och industriella konkurrenskraft för
framtiden, med löfte om ett intelligentare och mera hållbart samhälle som omfattar
alla, sade EU-kommissionären för forskning, innovation och vetenskap, Máire
Geoghegan-Quinn när hon presenterade Horisont 2020.

För första gången samlar Horisont 2020 all finansiering för EU-forskning och innovation under ett enda program. Det fokuserar mer än någonsin på att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till affärsmöjligheter och förändra människors liv till det bättre. Samtidigt minskar det drastiskt byråkratin, med förenkling av regler och förfaranden för att dra till sig de bästa forskarna och ett större antal innovativa företag

Horisont 2020 kommer att koncentrera medlen på tre viktiga mål. Det kommer att stödja EU:s ställning som världsledande inom vetenskap med en särskild budget på 24,5 miljarder euro, inklusive en ökning i finansieringen med 77 % för det mycket framgångsrika Europeiska forskningsrådet (EFR). Det kommer att hjälpa till att säkerställa industriellt ledarskap inom innovation med en budget på 17,9 miljarder euro. I denna ingår stora investeringar i viktig teknik på 13,7 miljarder euro samt större tillgång till kapital och stöd för små och medelstora företag. Slutligen kommer 31,7 miljarder euro att användas till att ta itu med frågor som delas av alla européer, över de sex temaområdena: hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande; tryggad livsmedelsförsörjning, hållbart jordbruk, havs- och sjöfartsforskning och bioekonomin; ren, säker och effektiv energi; smarta, miljövänliga och integrerade transporter; resurseffektivitet och klimatåtgärder och råvaror; inkluderande, innovativa och säkra samhällen.”

Prezi-presentationen (en variant av Powerpoint) av programmet finns här för den intresserade. Här finns också alla dokument tillgängliga.

En sammanfattning av VAs remissvar är följande:

Vetenskap & Allmänhet, VA, är i grunden positivt till tanken att områden som exempelvis medborgarengagemang, forskningskommunikation, utveckling av undervisningsmetoder och god etik i forskningen ska genomsyra hela ramprogrammet. Samtidigt vill vi peka på den betydande risken att detta ”horisontella” angreppssätt medför att viktiga frågor helt försvinner.

VA föreslår därför att:

  • formuleringarna justeras så att vikten av tvåvägskommunikation/dialog, lyfts fram och tydliggörs. Nuvarande skrivningar handlar i hög grad om envägskommunikation. Sådan behövs också, men räcker inte.
  • VA vill i detta sammanhang särskilt peka på formuleringarna angående “targeted public consultations” och ”transparent and interactive processes”, och hoppas att sådana verkligen kommer att genomföras på ett trovärdigt och relevant sätt.
  • begreppet Responsible Research and Innovation, RRI, lyfts fram och definieras tydligt i Horizon 2020.
  • aktiviteter som syftar till exempelvis att utveckla former för dialog om forskning och samhälle, att arrangera möten mellan forskare och allmänhet eller att stimulera ungas intresse för kunskap och utbildning ges en egen rubrik, t.ex. ”6.3.4 Informed and engaged societies” under 6.3 Broad lines of activities, och anslås egna medel.
  • ”performance indicators” kompletteras med bedömning av samhällsdialog och kommunikation

Här kan den intresserade läsa hela vårt remissvar och här finns lite mer skrivet om remissvaret. Här finns också ett VA-inlägg om RRI och Horizon 2020 på engelska.

/Klas-Herman Lundgren, VA

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Kommentarer om “VA svarar på förslaget på nytt ramprogram – Horizon 2020

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *