Let’s bridge the science – politics gap!

Alltför sällan pratar politiker och forskare direkt med varandra. Varför de inte träffas oftare och hur dialogen kan stärkas hade många åsikter om vid ett rundabordsseminarium under ESOF 2008.

Image

Över 130 personer deltog i de livliga diskussionerna som VA arrangerade i samarbete med brittiska POST, Parliamentary Office of Science and Technology. Utgångspunkten var VAs studie av politikers syn på vetenskap och relationer till forskare.

Ett tiotal europeiska forskare, journalister och politiker, däribland tidigare svenske talmannen Björn von Sydow, medverkade med inspirerande och provocerande inlägg. Sessionen hölls den 20 juli som en del i ESOF, EuroScience Open Forum, i Barcelona.

Utförligt referat av sessionen (engelska)
Sammanfattning av sessionen (engelska)


Lägg till en kommentar