Nurture curiosity for science!

Ungdomar är okunniga och ointresserade av kunskap. Åtminstone hävdar en del vuxna det. Klart är att ungas intresse för att studera vetenskap minskar i många länder. Varför det är så och hur trenden kan vändas diskuterades vid ett rundabordsseminarium arrangerat av VA under PCST-konferensen.

Livliga samtal mellan de fyrtiotal deltagarna varvades med inspirerande inlägg av Ilan Chabay, professor Göteborgs universitet/Chalmers, Shunke Shi, associate professor China Research Institute for Science Popularization, Svein Sjøberg, professor Oslo Universitet och Annette Smith, director of regions, the BA.

Utgångspunkten var VAs studie av ungas syn på kunskap och vetenskap som presenterades av Karin Hermansson, utvecklingschef VA. Seminariet den 27 juni var en del av Public Communication of Science and Technology-nätverkets internationella konferens PCST-10 i Malmö.

Sammanfattning av sessionen (engelska)
Kunskap äger – VAs ungdomsstudie i korthet
Knowledge rocks – summary of VA’s Youth Study (engelska)


Lägg till en kommentar