Därför deltar folk i medborgarforskning!

Män gör det för sin egen skull, och kvinnor för att bidra till samhället. Det är en något hårdragen slutsats av en europeisk studie kring varför människor deltar i medborgarforskning. Studien gjordes inom EU-projektet ORION Open Science och visar att det finns både köns- och åldersskillnader i skälen till att vara med i forskningsprojekt.

Läs mer


New report on European online science communication landscape

The EU project RETHINK, in which VA is a partner, has published its first report. The exploratory study maps online science communication in seven European countries on the topics of climate change, artificial intelligence and healthy diets. VA (Public & Science) was responsible for collecting the Swedish data.

Läs mer