Därför deltar folk i medborgarforskning!

Män gör det för sin egen skull, och kvinnor för att bidra till samhället. Det är en något hårdragen slutsats av en europeisk studie kring varför människor deltar i medborgarforskning. Studien gjordes inom EU-projektet ORION Open Science och visar att det finns både köns- och åldersskillnader i skälen till att vara med i forskningsprojekt.

Bild från ForskarFredag 2019 Fotograf: Annacarin Aronsson, Mittuniversitetet

För att kunna engagera allmänheten i forskning är det viktigt att förstå vad som driver individer att vilja vara med och bidra. Från december 2017 till februari 2018 intervjuades därför nästan 6 000 medborgare i Tjeckien, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige och Storbritannien om deras attityder till forskning inom livsvetenskaper och på vilka sätt de skulle vilja delta i forskning. 

Studien Public attitudes to life sciences research in six European countries leddes av Vetenskap & Allmänhet i Sverige och av CEITEC i Tjeckien, båda parter i ORION Open Science. Den ligger till grund för den vetenskapliga artikeln The motivation for citizens’ involvement in life sciences research is predicted by age and gender som nyligen publicerats i PLOS ONE.

Artikeln visar att faktorer som inre motivation, personligt intresse för forskningsämnet och projektets värde för samhället, är särskilt viktiga för kvinnor och äldre personer. Materiella belöningar, att bekanta är involverade i projektet och att få ett erkännande för sin insats kan vara mer motiverande faktorer för män och yngre. Artikeln belyser också vilka hinder för deltagande som kan finnas bland medborgarna.

Studiens data och slutsatser kan vara till hjälp för att välja tillvägagångssätt för att engagera deltagare från olika samhällsgrupper i forskningsprojekt. Många medborgarforskningsprojekt, som aktivt involverar icke-forskare i forskningsprocessen, tenderar annars att främst locka vissa delar av befolkningen. 

The motivation for citizens’ involvement in life sciences research is predicted by age and gender har skrivits av Martin Lakomý, Renata Hlavová, Hana Machackova och Markus Dettenhofer vid CEITEC, Gustav Bohlin och Maria Lindholm vid Vetenskap & Allmänhet, och Michela Bertero vid CRG i Tyskland.

Mer information:

Vill du veta mer studien och om EU-projektet ORION Open Science? Kontakta Maria Hagardt, projektansvarig.


Lägg till en kommentar