Pressinbjudan: Med andan i halsen – möte 19 oktober i StockholmHur kan astma och allergier förebyggas? Hur kan forskare arbeta närmare astmatiker och allergiker? Det är två frågor som kommer att diskuteras när ett 50-tal personer och fyra forskare möts onsdagen den 19 oktober 2011.

Mötet äger rum på Karolinska Institutet i Solna och arrangeras av Vetenskap & Allmänhet, VA, i samarbete med Karolinska Institutet och Astma- och Allergiförbundet. Syftet är att diskutera astma- och allergiforskningens möjligheter, svårigheter och samhällsaspekter. Mötet är en del av ett europeiskt projekt för att finna de bästa sätten att öka människors kunskaper om ny forskning.

Medverkande forskare:

 • Alexandra Ek, PhD, projektledare för ett nationellt multicenter-projekt om astma och allergi
 • Gunilla Hedlin, överläkare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, professor vid KI och föreståndare för klinisk forskning vid Centrum för Allergiforskning
 • Anne Renström, docent och läkarstuderande som forskar om exponering för pälsdjursallergen och allergenprevention i skola och arbetsliv
 • Britt-Marie Sundblad, senior forskare med projekt om luftvägsreaktivitet, ansträngningsutlöst astma hos idrottare och astmaförekomst i Sverige
 • Kerstin Sundell, sjuksköterska, medicine licentiat, med ett forskningsprojekt om tonåringar och unga vuxna med astma

PROGRAM

 • 18:00 Mötet inleds
 • Enkät
 • Visning av film om astma och allergi
 • Forskarna berättar om sin forskning och kommenterar filmen
 • Gruppdiskussioner, allergitest och test av lungfunktion
 • Avslutande diskussion
 • Enkät
 • ca 20:30 Avslutning

Samtalsledare:

Cissi Askwall, generalsekreterare VA och Klas-Herman Lundgren, projektledare VA.

Lokal: Strix, von Eulers väg 4B, nb, Karolinska Institutet i Solna

VA är svensk partner i EU-projektet ComScience, som mötet är en del av. Projektet provar nya former för samtal om forskning. Målet är att få fram de bästa sätten att öka kunskaperna om forskningsrön genom att testa olika möteskoncept i flera europeiska länder (Belgien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland).

Varmt välkommen att delta under hela mötet eller delar av det!

För frågor och föranmälan, kontakta Klas-Herman Lundgren, tel. 070-380 78 56.

Mer information: https://v-a.se/projekt/comscience/astma-och-allergi/

Vetenskap & Allmänhet, VA, vill främja dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former om forskning som engagerar. VA utvecklar också ny kunskap om relationerna forskning – samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 80-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar. Se även www.v-a.seKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *