Välkommen till möte den 23 mars kl. 15.30!

Lördagen den 22 april planeras March for Science äga rum på runt 400 platser runt om i världen. Initiativet kommer från USA där forskare och allmänhet vill stå upp för vikten av vetenskap och att forskningsbaserad kunskap används i samhället, liksom motverka faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter. Särskilt poängteras att vetenskapen inte känner några gränser, att dess styrka och karaktäristik är mångfald och öppenhet, och att vetenskap berör alla människor.

Manifestationen kan samtidigt utgöra en startpunkt för att nå ut med vetenskap till många fler och att stå upp för vetenskapen över hela världen. Initiativet är en reaktion på de policyförändringar som den nya amerikanska administrationen har inlett och som i flera fall inneburit att forskningsbaserad kunskap och rekommendationer från forskarsamhället avfärdats. Manifestationen är dock inte riktad mot USAs politiska ledning utan vill lyfta fram och värna vetenskapen. Det är alltså ingen demonstration mot något, utan för något: vetenskap! Mer om initiativet: www.marchforscience.com

Fackförbundet Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, Sveriges nätverk för forskningskommunikation, Forskom, och föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA, har tagit initiativ till att samordna manifestationen för vetenskap i Stockholm. En manifestation planeras också i Göteborg, koordinerad av
den årliga internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg.

March for Science Stockholm kommer att äga rum i innerstaden den 22 april, preliminärt kl. 12:00–13:30 med avslutning på Medborgarplatsen på Södermalm kl. 13:30–15:00. Där planeras för ett scenprogram med företrädare för vetenskapen och andra samhällssektorer liksom artister och opinionsbildare. Budskapen föreslås vara:

  • Vikten av oberoende forskning, kritiskt tänkande, vetenskapliga angreppssätt, källkritik och acceptans för oliktänkande och ifrågasättande.
  • Att öppen dialog och diskussioner kring forskning och hur den kan användas är en omistlig del av ett demokratiskt samhälle.
  • Att politiker och beslutsfattare ska ha tillgång till och använda sig av evidensbaserad kunskap.

För att manifestationen ska göra avtryck hoppas vi att många organisationer och enskilda personer vill engagera sig; sprida information, bidra med arbetsinsatser, bistå med medel och medverka på olika sätt.

Varmt välkommen till ett dialogmöte för intresserade organisationer den 23 mars i SULF:s lokaler på Ferkens gränd 4 i Gamla Stan, Stockholm! Medverkar gör bland andra Cissi Askwall, generalsekreterare och Lotta Tomasson, kommunikationsstrateg VA; Jon Stenbeck, kommunikationschef SULF, Eva Krutmeijer och Robert Watt, företrädare för Forskom. Mötet startar kl.15:30 och slutar senast kl. 17:00. Fika från kl. 15:00.

OSA senast den 21 mars till: [email protected] 
För mer information, kontakta Cissi Askwall, 070-626 44 74 eller Lotta Tomasson, 070-728 97 20.

Här kan ni ladda ner inbjudan i pdf-format.

Robert Watt, Jon Stenbeck och Cissi Askwall