Vetenskapsfestivalen: Workshop – Lär ut evidensbaserad källkritik med Nyhetsvärderaren

Tid

15 april 2021, kl. 15:00–16:00
Lägg till i kalender: iCal

Kategori

Välkommen till en workshop där du som lärare eller kursledare får lära dig mer om verktyget Nyhetsvärderaren, ett forskningsbaserat verktyg med bevisad effekt på användarens källkritiska förmåga. Workshopen är en del av Vetenskapsfestivalens program och riktar sig till lärare eller kursledare på högstadie- och gymnasienivå.

Med Nyhetsvärderarens självtest kan man testa och öva upp sin förmåga att granska nyheter digitalt. Foto: Thomas Nygren.

Nyhetsvärderaren är ett digitalt verktyg för undervisning i källkritik och lanseras i sin helhet i april 2021. Med hjälp av verktyget kan dina elever lära sig en forskningsbaserad metod för att avgöra trovärdigheten i information online. Verktyget är gratis för alla att använda och består av två delar:

1. Ett självtest, där användaren får testa hur duktig hen är på att bedöma trovärdigheten i nyheter online
2. En övningsdel där du som lärare kan låta eleverna arbeta i grupp om att granska antingen nyheter i elevernas egna nyhetsflöden, eller en uppsättning nyheter som du själv har valt ut.

Resultaten av elevernas granskningar sparas, så att ni på ett enkelt vis kan visa och gå igenom gruppernas bedömningar i klassen. Sedan 2017 har flera tusen svenska elever deltagit i arbetet med att utveckla verktyget, som nu lanseras i sin färdiga form. I denna workshop får du lära dig hur du kan använda verktyget i din undervisning.

Medverkande:

Thomas Nygren, universitetslektor i didaktik, Uppsala universitet, samt docent, Umeå universitet
Carl-Anton Werner Axelsson, forskare i människa-datorinteraktion, Uppsala universitet

Tid & datum:

Torsdagen 15 april, kl. 15-16.

Målgrupp:

Lärare på högstadie- eller gymnasienivå.

Anmälan:

Boka din plats i workshopen på Vetenskapsfestivalens hemsida.

Mer information:

Länk till mötet (som sker på Zoom) skickas inför genomförandet.

Se även Nyhetsvärderarens webbplats för mer information om verktyget.


Nyhetsvärderaren är utvecklad i ett samarbete mellan Uppsala universitet, RISE Research Institutes of Sweden, och Vetenskap & Allmänhet.

Kontakt

Gustaf Haglund

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *