Workshop: Bioekonomi – vad är det?

Loading Map....

Datum
20181205
10:00–15:00

Plats
Europahuset


Vill du främja hållbar utveckling? Är du intresserad av bioekonomi, särskilt skogsnäring? Vill du ge förslag till och föra dialog om hur vi kan öka kunskapen om och intresset för skogsbaserade produkter och material? Välkommen till en co-creation workshop den 5 december kl. 10-15 på Europahuset i Stockholm!

Co-creation workshop i Bloom-projektet. Foto: ZSI

Workshopen är en del av EU-projektet BLOOM som vill stärka allmänhetens medvetenhet, kunskaper och intresse för bioekonomi, biobaserade produkter och material. Syftet med workshopen är att tillsammans utforska hur vi kan nå allmänheten, kommunicera om bioekonomi och identifiera goda exempel. Deltagarna kommer att utbyta idéer, ambitioner och utmaningar, liksom dela med sig av sina åsikter om och erfarenheter av bioekonomi.

Workshopen vill stimulera ömsesidigt lärande. Målet är att utveckla idéer och aktiviteter för att engagera allmänhet, forskare, företag och politiker i Finland och Sverige. Bloom-nätverket kommer att använda resultaten för att arrangera olika kommunikations- och dialogaktiviteter.

Att delta i workshopen innebär att du delar med dig av personliga perspektiv och åsikter. Det finns inga rätta eller felaktiga svar utan vi vill veta vilka frågor som är viktiga för dig och hur du tänker att de kan integreras i kommunikationen om bioekonomi och skogsnäring.

Preliminärt program

09.30 Registrering och kaffe

10.00 Välkommen – Annika Korzinek, Ställföreträdande chef EU-kommissionen i Sverige

  • Introduktion – Vad är bioekonomi för dig och varför är det viktigt?
  • Gruppdiskussion 1 – Hur kan vi öka kunskapen och intresset för skogsnäring som grund i svensk bioekonomi? Vad görs idag för att öka intresset, dela med dig av dina erfarenheter.  

11.30-12.30 Lunch

  • Gruppdiskussion 2  – Hur vi kan öka kunskapen om och intresset för skogsbaserade produkter och material, som t ex ersättning för fossila material?
  • Gruppdiskussion 3 – Vilken/vilka målgrupp(er) är viktig(a) att nå? Vad kan vi göra för att nå målgruppen(erna)?
  • Kaffe serveras under gruppdiskussionerna
  • Presentation av gruppdiskussioner

14.40 Avslutning och utvärdering

Workshopledare:Maria Hagardt och Lotta Tomasson

Välkomna

ANMÄL DIG HÄR. ”OBS! Begränsat antal platser”


BLOOM är ett europeiskt Horisont 2020-projekt med 12 partners från 8 länder, som pågår 2017-2020. Genom fem regionala nätverksnoder ska projektet öka medvetenheten och kunskapen om bioekonomi. BLOOMs nordiska nod fokuserar på skogsnäring och skogsbaserade produkter, och koordineras av JAMK University of Applied Sciences i Finland, i samarbete med Vetenskap & Allmänhet.  


Lägg till en kommentar