Hur kan vi attrahera fler ungdomar till naturvetenskaps- och teknikprogrammet?

Laddar Karta...

Datum & tid
17 feb 2023
14.00–15.45

Plats
IVAs Konferenscenter, Stockholm

Lägg till i kalender
iCal


Vilka kommuner utmärker sig när det gäller andelen gymnasieelever som läser naturvetenskaps- och teknikprogrammen? Och hur skiljer sig andelen tjejer på teknikprogrammet mellan olika kommuner? Välkommen till ett seminarium där en ny IVA-rapport, som VA har varit med och tagit fram, lanseras! Vi djupdyker i dessa frågor genom att analysera statistik och lyfta fram kommuner som gjort betydande insatser för att påverka utvecklingen. Vi fördjupar oss också i vetenskapligt kapital som är en viktig nyckel till att få fler unga att känna att naturvetenskap och teknik är något för dem.

Kan vetenskapsfestivaler som ForskarFredag attrahera fler ungdomar till naturvetenskaps- och teknikprogrammet? Foto: ForskarFredag

Kompetensbristen inom forskning och utveckling riskerar att hota Sveriges konkurrenskraft. En viktig pusselbit är att tidigt väcka ungas intresse för teknik och naturvetenskap.

I rapporten ”Naturvetenskaps- och teknikprogrammet – för vem och var? En jämförelse mellan kommuner och över tid” presenteras nationell och kommunal statistik kopplat till andelen elever som läser naturvetenskaps- och teknikprogrammen på gymnasiet. Genom att analysera statistik för olika gymnasieprogram över tid tillsammans med faktorer som medianinkomst och utbildningsnivå görs utblickar mot kommuner som utmärker sig.

Under seminariet presenteras rapporten och några inspirerande kommunexempel. Vi fördjupar oss även i vetenskapligt kapital, en nyckel till att få fler unga att känna att naturvetenskap och teknik är något för dem. En kunskapsöversikt om vetenskapligt kapital, med fokus på teknik och naturvetenskap, lanseras också på seminariet

Medverkande

Fler talare tillkommer.

Följ seminariet på plats eller se livesändningen på IVAs webb. Mer information och anmälan här.


Detta är en del av IVAs projekt Framtidens kunskapssamhälle. Projektet finansieras med anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt bidrag till IVAs jubileumsinsamling 2019.


Lägg till en kommentar